เครือข่ายพลังงานแบบโมบายนาโกริดสำหรับการตอบสนองสถานการณ์ภัยพิบัติ

รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงมีมากขึ้น บริษัท Sesame Solar ที่ตั้งอยู่ในรัฐมิชิแกนได้สร้างโครงการโมบายนาโกริดพลังงานที่สามารถใช้งานได้เต็มที่โดยใช้พลังงานที่สะดวกในการเคลื่อนย้าย และการผลิตพลังงานจากแหล่งทดแทนเช่นแสงอาทิตย์และน้ำเท่านั้น โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่สามารถยกขึ้นและก๊าซไฮโดรเจนเขียว โรงงานโมบายนาโกริดของพวกเขาสามารถให้บริการกับชุมชนทั้งหมดภายใน 15 นาที แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล ระบบสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของชุมชน เช่นในศูนย์การแพทย์ ระบบกรองน้ำ หรือการให้บริการสื่อสาร

ก๊าซไฮโดเจนเขียวถูกผลิตภายในโมบายนาโกริดด้วยแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถยกขึ้นได้ เพื่อให้พลังงานเพื่อชาร์จระบบจัดเก็บแบตเตอรี่แบบลิเทียมเฟรโรฟอสเฟตและการผลิตก๊าซไฮโดเจนเขียวผ่าน AEM Electrolysers ระบบจะจัดเก็บก๊าซไฮโดเจนเขียวที่ความดันต่ำ (น้อยกว่า 300 psi) ในถังไฮโดรเจนแบบแข็งในอุปกรณ์บนเรือที่สามารถขนส่งได้อย่างง่ายและปลอดภัย เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์หรือพลังงานจากแบตเตอรี่ โครงกระแสไฮโดเจนในอุปกรณ์บนเรือจะใช้ก๊าซไฮโดเจนที่เก็บไว้ในการชาร์จแบตเตอรี่ และยังสามารถเพิ่มทริบูนลมได้

ลูกค้าปัจจุบันรวมถึงบริษัทโทรคมนาคมเช่น Comcast และ Cox รวมทั้งองค์กรในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

Electrolyser (AEM single-core) Maximum three AEM single-core depending on use case
H2 Storage Varies from application to application
Storage pressure Usually 30 bar
Fuel cell Up to 8 kW based on form factor and size
Batteries Up to 105 kWh battery storage based on form factor and size
Operational since June 2022
Partner Sesame Solar