โรงไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน สำหรับพลังงานสำรองและความพอเพียง

ดอร์ทมุนด์, ประเทศเยอรมนี

บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ Wilo ได้สร้างระบบ โรงไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน ร่วมกับบริษัทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของฝรั่งเศส Schneider Electric โดยในการเริ่มต้นเพื่อจัดหาระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินโดยใช้ไฮโดรเจนที่มาจากพลังงานสะอาด สำหรับสำนักงานใหญ่ Wilopark และโรงงาน อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นฐานการจัดการพลังงานแบบพอเพียงโดยพึ่งพาตนเอง กระจายอำนาจ และปฏิรูปโครงข่ายด้านพลังงาน และได้รับการออกแบบรองรับการขยายศักยภาพซึ่งสามารถจ่ายพลังงานแบบพอเพียงได้ถึง 2 วัน

โรงไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจน ของ Wilo มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน โดยส่วนแรกคือระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคาของ Smart Factory และส่วนที่สองคือคลัสเตอร์ของ AEM Electrolysers 96 ตัวผลิตโดย  Enapter ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก PV เพื่อสร้างไฮโดรเจนด้วยพลังงานสะอาด ส่วนที่สามกักเก็บด้วยถังเก็บไฮโดรเจนขนาด 29.8 เมตร Wilo สามารถจัดการเก็บพลังงานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่วนสุดท้ายแปลงไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าเมื่อจำเป็นโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงผลิดโดย Proton Motor ระบบที่กล่าวมานี้สามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้มากถึง 10 ตันต่อปี และความร้อนเหลือทิ้งที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสยังสามารถนำมาใช้โดยตรงในระบบที่เชื่อมต่อถึงกันหรือใช้ในระบบทำความเย็น

Electrolyser (AEM single-core) 96 x EL 2.1
H2 storage 520 kg
Photovoltaic (PV) 3 MWp
Fuel cell 76.5 kW
Batteries 100 kWh and 62.5 kWh
Dryer 19 x DRY 2.1
Energy management system Enapter EMS Toolkit
Operational since 2022
Wilo Group