นโยบายด้านคุณภาพของ Enapter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคม Enapter!

อนอื่น เราต้องบอกว่าคุณภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญในหลักการทำงานของ Enapter หลักการนี้เป็นแนวทางในการทำงานทั้งหมดของเรา ที่ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่ปลอดภัยและตรงตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นแนวทางให้พนักงานของ Enapter สามารถที่จะบรรลุภารกิจของเราในการทำให้ไฮโดรเจนสะอาดมีราคาไม่แพงและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วย AEM Electrolysers ที่จะทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลิกวิกฤตภาวะโลกร้อน

แรงบรรดาลใจในการขับเคลื่อนภารกิจ

หลักการของเราคือ “เร่งด่วน เรียบง่าย และโปร่งใส” เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จการดำเนินงานของเรา เราให้ความสำคัญกับลูกค้าตลอดเวลาและต้องการที่จะลดต้นทุนของการผลิตไฮโดรเจนนสะอาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยความเร่งด่วนของเป้าหมาย เรากำลังพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เรามุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของบุคคลกร  ลดความไร้ประสิทธิภาพและนำวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกสิ่งที่เราทำ เราได้ยึดหลักความเรียบง่ายและความโปร่งใส อีกทั้งโครงการของเรายึดหลักความคล่องแคล่วและฝึกฝนให้สมาชิกในทีมของเราเผชิญกับความท้าทาย รวมทั้งร่วมมือกับทีมที่มีผู้คนจากหลากหลายสาขา เราส่งเสริมให้มีการแชร์ความรู้และสนับสนุนกันและกันในทุก ๆ วัน และเราสนับสนุนลูกค้าเราด้วยการไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป

ความเร่งด่วน

ล้มเหลวเพื่อความก้าวหน้า

เรามุ้งเน้นที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและยินดีที่ได้ทดลองสิ่งใหม่เสมอ เพราะการไม่ทำอะไรเลยนั้นเป็นอะไรที่แย่กว่าการทำผิดพลาด
เมื่อเรามีความคิดใหม่ ๆ เราจะทดลองมันทันทีเพื่อดูว่าเราจะทำให้มันสำเร็จได้หรือไม่ และ เพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ว่าเราควรก้าวไปยังทางเลือกอื่นหรือไม่

พลังของการหาโซลูชั่น

Enapter สร้างโซลูชั่นที่แข็งแรงผ่านการทำงานกับทีมที่มีความหลากหลายทางความคิดเราดำเนินการอย่างรวดเร็วและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพครบวงจร

เราสามารถรับรองคุณภาพของทั้ง supply chain ซึ่งสามารถลดเวลาและภาระของทุกผ่ายที่เกี่ยวข้อง
เราออกแบบระบบทดสอบคุณภาพตั้งแต่การออกแบบครั้งแรกไปจนถึงการใช้งานของลูกค้า

ความเรียบง่าย

ความรับผิดดชอบส่วนบุคคลล

เราจะไม่ส้รางกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและไม่ยืดหยุ่นมากเกินไป จนจำกัดความสามารถในการดำเนินการด้วยความคิดริเริ่มใหม่
สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของแนวคิดและมีความกระตือรือร้นในการนำความคิดสร้างสรรค์ของตนไปปฏิบัติได้เอง

พิมพ์เขียว

Enapter สร้างขึ้นบนโซโลชั่นที่ดีที่สุด
เราพัฒนามาตรฐานที่ใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเรา
เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานโดยไม่มีการปรับแต่ง

การจัดการผู้ผลิต

ทุกคนยึดมั่นในความสามารถเฉพาะของพวกเขา และเรารวมผู้ผลิตเข้ากับคุณค่าของเราทั้ง value chain
เราเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมกันพัฒนาอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ของเรา

ความโปร่งใส

การร่วมมือภายในองค์กร

การทำงานของเรามีความโปร่งใสและป้องกันไม่ให้ทำงานแยกกัน
เราสามารถติกต่อกับใครก็ได้ที่เราต้องการ - รวมถึง CEO
เราสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันในองค์กรและปรับปรุงทุกการเรียนรู้ของเรา

การประเมินผลและปรับปรุง

เราพัฒนาและใช้มาตรการที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
การเข้าถึงข้อมูลอย่างชาญฉลาดจะทำให้เราสามารถทำปฏิบัติการเชิงป้องกันได้

ความคาดหวังจากภายนอก

ผู้คนทราบดีว่าจะคาดหวังอะไรเมื่อการทำงานร่วมกับ Enapter
เราโปร่งใสในแผนการดำเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเราในการทำให้ไฮโดรเจนสะอาดมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล