สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

Digi telco (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสามของมาเลเซีย) ผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถานีฐาน แทนที่จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำหรับสถานีฐานที่อยู่ไกลออกไป สามารถลดการขนส่งเชื้อเพลิงที่ซับซ้อนและมีราคาแพง โดยการใช้พลังงานสะอาด และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

Electrolyser (AEM single-core) 2 x EL 2.1
Photovoltaic (PV) 16 kWp
Fuel cell 5 kW
Operational since 2016
Partner NRJ Solar