สถานที่ทดสอบสำหรับการใช้ไฮโดรเจนในเครือข่ายท่อส่งก๊าซ

Canberra, ออสเตรเลีย

การฉีดก๊าซไฮโดรเจนเข้าสู่เครือข่ายท่อส่งก๊าซเป็นวิธีหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซ CO2 บริษัท Evoenergy และสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคนเบอร์รา (CIT) ร่วมมือกันริเริ่มโครงการแรกที่ทดสอบวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติงาที่มีอยู่ในการเตรียมการใช้งานกับเครือข่ายการกระจายก๊าซที่มีอยู่โดยการจ่ายก๊าซไฮโดรเจนถึง 100% เป้าหมายคือเพื่อทดสอบว่าสามารถฉีดไฮโดรเจนจำนวนเท่าใดในท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ และหากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน สถานที่ในการทดสอบระบบนี้ใช้เพื่อฝึกอบรมช่างประปาฝึกหัดของ CIT ถึงวิธีการกระจายไฮโดรเจน และวิธีเชื่อมต่อเข้ากับท่อส่งในบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ และ ที่นี่ 

Electrolyser (AEM single-core) 1 x EL 2.1
Storage pressure 35 bar
Operational since 2018
Partner / Implementer Evoenergy / Canberra Institute of Technology (CIT)