การลดพีคไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน

Loire Acquitaine, ฝรั่งเศส

Delta Green เป็นอาคารสำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างอิสระแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยมีการผลิตพลังงานมากกว่าการใช้งาน เป้าหมายของ Delta Green คือการแสดงความเป็นอิสระด้านพลังงานอย่างสมบูรณ์ ด้วยการใช้ระบบกักเก็บพลังงานที่ผสมผสานจาก PV, ความร้อนใต้พิภพ และไฮโดรเจน ซึ่งบริษัท PowiDian ได้รวมระบบโซลูชั่นไฮโดรเจนเข้าด้วยกัน อาคาร ชั้นนี้ติดตั้ง 

อิเล็กโทรไลเซอร์ ของ Enapter จำนวน เครื่อง เพื่อผลิตไฮโดรเจนเก็บไว้สำหรับการใช้ลดพีคไฟฟ้าแทนการใช้แบตเตอรี่ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการพีคโหลดด้วยการแปลงไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้า และได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินในช่วงฤดูร้อนจะถูกเก็บไว้เป็นไฮโดรเจน และถูกนำใช้ในฤดูหนาว อาคารอยู่อาศัยนั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ จากการใช้ระบบแสงสว่าง ระบบทำความร้อน และระบบทำความเย็น 

อาคารนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Green Solutions Award 2018 ซึ่งตระหนักถึงสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Enapter มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมบุกเบิกโครงการนี้ 

อมูลเพิ่มเติมที่นี่และที่นี่ (เป็นภาษาฝรั่งเศส) 

Electrolyser (AEM single-core) 4 x EL 2.1
H2 storage 5 kg
Storage pressure 30 bar
Photovoltaic (PV) 50 kWp
Fuel cell 7.5 kW up to 30 kW
Partner 2017
Powidian