การจัดการโหลดกริดแบบไดนามิกด้วยอิเล็กโทรไลซิส

ฮูสตัน, สหรัฐอเมริกา

Lancium Texas Houston ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาของคู่ค้าที่ผ่านการรับรอง H2 Core Systems กำลังใช้ระบบที่มี AEM Electrolysers ของ Enapter เพื่อช่วยให้เกิดความเสถียรของกริด และเป็นตัวช่วยป้องกันไฟฟ้าดับครั้งใหญ่และความเสียหายของกริด ระบบการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจรถูกรวมเข้ากับระบบการจัดการโหลดแบบแปรผันของลูกค้า เนื่องจากการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผันผวนอาจทำให้กริดมีความไม่เสถียร

เมื่อมีพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นในระบบไฟฟ้า ความยืดหยุนในการใช้ อิเล็กโทรไลซิส AEM เพื่อผลิตไฮโดรเจนก็จะมากขึ้นด้วย และลดกำลังผลิตลงเมื่อมีพลังงานในระบบน้อยเกินไป การผลิตที่เพิ่มขึ้นและลดลงตามต้องการภายในไม่กี่วินาทีนี้ สามารถสนับสนุนทั้งเสถียรของกริดและการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในราคาถูก หลังจากผ่านการทดสอบมามากมาย ขั้นตอนต่อไปีคือการวางแผนเพื่อขยายระบบไปสู่ระดับหลายเมกะวัตต์ โดยขายไฮโดรเจนให้กับภาคอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการรายย่อย

Electrolyser (AEM single-core) 15 x EL 2.1
Photovoltaic (PV) Multi-MW
Turbine Multi-MW
Dryer 3 x DRY 2.1
Energy Management System Enapter EMS Toolkit
Operational Since 2022
Partner H2 Core Systems