การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ด้วยพลังงานไอน้ำ

West Dean, สหราชอาณาจักร

Steamology ได้พัฒนาระบบพลังงานกังหันไอน้ำ green hydrogen ที่มีศักยภาพสำหรับการใช้งานตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าโดยไม่เชื่อมต่อกับกริดไปจนถึงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล สร้างขึ้นเพื่อใช้ในประเทศเคนยา ผ่านความร่วมมือกับ Strathmore University และพันธมิตรหลักอื่นๆ ระบบคอนเทนเนอร์จะอยู่ในสหราชอาณาจักรเพื่อการพัฒนาต่อไปเนื่องจากการหยุดชะงักของ COVID-19 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 600 กิโลวัตต์ และใช้อิเล็กโทรไลต์ที่ปรับขนาดได้ของ Enapter เพื่อมห้เหมาะสมกับ PV โดยใช้อิเล็กโทรไลต์จำนวน 3 ตัวเพื่อสร้าง green hydrogen จากนั้นจะเผาไหม green hydrogen  และผลลัพธ์ที่ได้คือออกซิเจนในเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ปราศจากการปล่อยมลพิษของ Steamology ขับเคลื่อนกังหันด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งแรงดันสูงและผลิตพลังงานไฟฟ้า

Electrolyser (AEM single-core) 3 x EL 2.1
Storage pressure 150 bar
Photovoltaic (PV) 600 kWp
Turbine 25 - 400 kW
Operational since 2021
Partner Steamology