การผลิตก๊าซมีเทนทดแทน

Queensland, ออสเตรเลีย

แสงแดดของออสเตรเลียและ Enapter อิเล็กโทรไลเซอร์สร้างเชื้อเพลิงพลังงานซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ก๊าซ หรือเชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เชื้อเพลิงพลังงานเป็นตัวเชื่อมที่ขาดหายไปในการนำพลังงานะอาดและสิ่งแวดล้อมมาสู่ภาวามร้อน ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ในรัฐควีนส์แลนด์พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายให้กับ Enapter อิเล็กโทรไลเซอร์เพื่อผลิตไฮโดรเจน ก๊าซไฮโดรเจนจะถูกรวมเข้ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สกัดได้โดยตรงจากอากาศเพื่อสร้างก๊าซมีเทนที่ผลิตจากพลังงานทดแทน ปัจจุบันโครงการนำร่องมีเป้าหมายที่จะจัดหาไฮโดรเจนพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากให้กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าที่สุดของออสเตรเลียนั่นคือพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ และ ที่นี่ 

อิเล็กโทรไลเซอร์ 500 NL/hr
ความดัน 35 bar
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 2019
พันธมิตร / ผู้ติดตั้งระบบ Southern Green Gas / APA