ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส) 
Caldera “ Cirque de Mafate ” บนเกาะเรอูนียงอันเก่าแก่นั้น สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้น ระบบการใช้พลังงานบนพื้นที่ท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้ จำเป็นต้องมีพลังงานให้พอใช้เป็นระยะเวลา 10 วันหากไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานที่ได้จากไฮโดรเจนนั้นปราศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และแปลงเป็นไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านโรงเรียน, โรงงาน และร้านขายยา  ระบบนี้เรียกว่า SAGES (ระบบพลังงานสะอาดอัจฉริยะที่พึ่งพาตัวเองได้) ได้รับการออกแบบจากความร่วมมือของการไฟฟ้าแห่งประเท ฝรั่งเศส Electricité de France และ บริษัท Powidian

อมูลเพิ่มเติมที่นี่ (เป็นภาษาฝรั่งเศส)

อิเล็กโทรไลเซอร์ 500 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง 5 kW
การกักเก็บ 3 kg or 1,100 L
แผงโซล่าร์เซลล์ 8.7 kWp
แบตเตอรี่ 15.6 kWh (Lithium)
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 2017
พันธมิตร / ผู้ติดตั้งระบบ Powidian / EDF