ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส) 
Caldera “ Cirque de Mafate ” บนเกาะเรอูนียงอันเก่าแก่นั้น สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้น ระบบการใช้พลังงานบนพื้นที่ท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้ จำเป็นต้องมีพลังงานให้พอใช้เป็นระยะเวลา 10 วันหากไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานที่ได้จากไฮโดรเจนนั้นปราศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และแปลงเป็นไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านโรงเรียน, โรงงาน และร้านขายยา  ระบบนี้เรียกว่า SAGES (ระบบพลังงานสะอาดอัจฉริยะที่พึ่งพาตัวเองได้) ได้รับการออกแบบจากความร่วมมือของการไฟฟ้าแห่งประเท ฝรั่งเศส Electricité de France และ บริษัท Powidian

อมูลเพิ่มเติมที่นี่ (เป็นภาษาฝรั่งเศส)

Electrolyser (AEM single-core) 1 x EL 2.1
H2 storage 3 kg / 1,100 L
Photovoltaic (PV) 8.7 kWp
Fuel cell 5 kW
Batteries 15.6 kWh
Operational since 2017
Partner / Implementer Powidian / EDF