ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนไฮบริด

นิวเซาท์เวลส์, ออสเตรเลีย

LAVO ได้สร้างแบตเตอรี่ไฮโดรเจนไฮบริดแบบบูรณาการเครื่องแรกของโลกที่ผสมผสานกับเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำแสงอาทิตย์ จัดเก็บและส่งมอบพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อถือได้และยั่งยืน เรียกใช้พลังงานทุกเมื่อที่ต้องการ ระบบที่พึ่งมาตัวเองนี้ใช้อิเล็กโทรไลเซอร์ Enapter เพื่อสร้าง green hydrogen จากน้ำและกักเก็บไว้ใช้ในภายหลัง โดยเก็บไว้ในแบตเตอรี่เมทัลไฮไดรด์แล้วแปลงกลับเป็นไฟฟ้าผ่านเซลล์เชื้อเพลิงเมื่อจำเป็นซึ่ง่ได้จดสิทธิบัตรแล้ว มีพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานกว่า 40KWh เหมาะสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและธุรกิจ และสามารถจ่ายไฟให้กับบ้านพักสำหรับอยู่อาศัยในออสเตรเลียโดยเฉลี่ยเป็นเวลา 2 วัน

Electrolyser (AEM single-core) 1 x EL 2.1
Storage pressure 35 bar
Photovoltaic (PV) 6.5 kWp
Fuel cell 4 kW
Batteries 5 kWh
Partner LAVO