การเติมเซลล์เชื้อเพลิงโดรน

Liaocheng, จีน

“ Narwhal 2” เป็นโดรนที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงขนาด 2×2 เมตร ที่สามารถบรรจุอุปกรณ์ได้มากถึง กิโลกรัม ผลิตใน Liaocheng หรือที่เรียกว่า “ เมืองแห่งน้ำ” ไม่น่าแปลกใจเลยที่ส่วนประกอบของน้ำจะให้พลังงานแก่โดรนไฮโดรเจนนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับการเฝ้าระวังและสามารถบินเป็นเวลา ชั่วโมง ในขณะที่บินก็ส่งวิดีโอได้ถึงไกลถึง 30 กิโลเมตร บริษัท B-Shark ยังออกแบบสถานีเติมเซลล์เชื้อเพลิงแบบพกพา ที่รวม Enapter อิเล็กโทรไลเซอร์เข้าด้วยกัน การผลิตไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยี AEM อิเล็กโทรไลเซอร์ช่วยให้สามารถใช้โดรนไฮโดรเจนในเชิงพาณิชย์ได้ากขึ้น ดีกว่าการซิ้อไฮโดรเจนจำนวนมากและซื้อคอมเพรสเซอร์พื่อเติมไฮโดรเจนให้กับโดรนเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

Electrolyser (AEM single-core) 1 x EL 2.1
H2 storage 3.5 L
Storage pressure Booster pump to go up to 350 bar
Fuel cell 0.8 kW
Operational since 2019
Partner B-Shark