พลังงานชีวภาพต่อก๊าซมีเทน

Dörentrup, เยอรมนี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นไฮโดรเจนด้วยกระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า ไฮโดรเจนจะถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซธรรมชาติโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทนที่ผลิตได้สามารถเก็บไว้ในโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม ก๊า คาร์บอนไดออกไซด์ถูกผลิตขึ้นในระหว่างการหมักแอลกอฮอล์ ตัวอย่างเช่น ในการกระบวนการผลิตสุราหรือเบียร์ แต่ยังเกิดจากกระบวนการผลิตไบโอเอทานอลซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย 

หนึ่งในพันธมิตรในโครงการนี้คือ บริษัท Südzucker AG – นาย Timo Broeker จาก TH OWL 
กล่าวว่า “ Südzucker ดำเนินกิจการโรงงานผลิตเอทานอลขนาดใหญ่ การรีไซเคิลก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิต และสิ่งที่สำคัญที่สุดในโครงการนี้คือการประเมินผลของผลิตภัณฑ์เอทานอลชีวภาพ โรงงานต้นแบบจะถูกนำมาใช้เพื่อประเมินการประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น เมทิลแอลกอฮอล์ของก๊าซชีวภาพ การผลิตเชื้อเพลิงไฮบริดอิเล็กทรอนิกส์ / ไบโอดีเซล หรือการสร้างสมดุลพลังงานไฟฟ้า

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ และ ที่นี่ 

อิเล็กโทรไลเซอร์ 1,000 NL/hr
แผงโซล่าร์เซลล์ 6 kWp
ถังปฏิกรณ์ชีวภาพมีเทน 200 L at 6 bar
ถังเก็บมีเทน Adsorption tanks, 30 bar
พันธมิตร TH OWL