ขั้้นตอนการสมัครงาน

กระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา

*เราใช้กระบวนการนี้เป็นกรอบการทำงานในกระบวนการจ้างงานของเรา โปรดทราบไว้ว่า ขั้นตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร.

1

ขั้นตอนการสมัครงาน

คุณสามารถเลือกที่จะสมัครงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะ หรือส่งใบสมัครตามความรู้สึกของคุณเพื่ออธิบายให้เราทราบว่า เหตุใดคุณจึงต้องการร่วมงานกับ Enapter และคุณสมบัติอะไรในตัวคุณที่ทำให้คุณเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้

2

การตรวจสอบ

เราจะตรวจสอบใบสมัครของคุณตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งงานที่เราเปิดรับสมัคร

3

การสัมภาษณ์ครั้งแรก

คุณจะเข้ารับการสัมภาษณ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในกรณีที่เราอยากรู้จักกับคุณ รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของเราและตำแหน่งที่คุณสมัคร

4

พบกับทีมงาน

คุณจะเข้ารับการสัมภาษณ์กับผู้ที่อาจจะเป็นผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานของคุณหากคุณได้เข้าทำงาน

5

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

คุณจะได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับงาน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานของคุณที่บริษัทหรือทางออนไลน์ (เช่น ผ่าน Zoom) ในการสัมภาษณ์รอบสุดท้าย

6

ข้อเสนอ

ใช่ คุณได้งานแล้ว ทีมงานของเราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อได้คนเพิ่มมาอีกหนึ่งคน ขอต้อนรับเข้าทีม