ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

Münster, เยอรมนี

ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ แบตเตอรี และไฮโดรเจนช่วยให้ Arno Tilsner มีพลังงานสะอาดใช้อยู่อย่างออฟกริดของระบบไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยตัวเองที่เมือง Münster ประเทศเยอรมนี  เขาสนใจเรื่องไฮโดรเจนเป็นอย่างมาก และมองหาการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นอิสระจากพลังงานไฮโดรเจน  ตั้งแต่ช่วงปี 1980 เขาได้ต พิมพ์  Nadann ซึ่งเป็นวารสารสิ่งพิมพ์ที่แตกต่างจากสิ่งพิมพ์อื่น เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใน Münster ไม่เพียงเพราะรูปแบบขนาด 110×55 มม. เท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาที่เข้มข้นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรายสัปดาห์ Arno เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

Electrolyser (AEM single-core) 1 x EL 2.1
H2 storage 600 L
Photovoltaic (PV) 5 kWp
Fuel cell 1.1 kW
Operational since 2019