การเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและความร้อนของ Milford Haven

Pembrokeshire, เวลส์

โครงการ ‘Milford Haven: Energy Kingdom’ (MH: EK) สำรวจว่าระบบพลังงานในท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและปลอดคาร์บอนอาจมีลักษณะอย่างไรสำหรับชุมชนท่าเรือขนส่งสินค้าของ Milford Haven, Pembroke และ Pembroke Dock โครงการมูลค่า 4.5 ล้านปอนด์มุ่งเน้นไปที่ไฮโดรเจนสีเขียว โดยใช้ Enapter AEM Electrolysers เป็นส่วนหนึ่งของสถานีเติมน้ำมันสำหรับรถยนต์ RASA ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนสองคันจากบริษัท Riversimple ของเวลส์ นอกจากนี้ MH:EK ยังรวมถึงระบบทำความร้อนแบบไฮบริดอัจฉริยะที่พร้อมใช้ไฮโดรเจน และมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่า green hydrogen ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียนสามารถวางแผนและปรับให้เหมาะสมกับแผนในการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดจนกระตุ้นการเติบโตในท้องถิ่นและการสร้างงานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ และ ที่นี่

Electrolyser (AEM single-core) 2 x EL 2.1
H2 storage 19 kg
Storage pressure 500 bar
Hydrogen Refueller FCSL HyQube 500
Operational since 2021
Partner Fuel Cell Systems