การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้ตามฤดูกาล

Col du Palet, The Alps, ฝรั่งเศส

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2015 ครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ของ Enapter ได้ผลิตไฮโดรเจนเพื่อให้ที่พักบนเทือกเขาแอลป์ประเทศฝรั่งเศสแห่งนี้เปิดทำการได้ตลอดทั้งปี ในฤดูหนาวแผงโซล่าร์เซลล์จะไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เนื่องจากที่พักสำหรับนักเล่นสกีถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ อย่างไรก็ตาม ด้วยพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตและกักเก็บไว้ แปลงเป็นไฟฟ้า จึงช่วยให้ความอบอุ่นแก่ผู้เข้าพักทั้ง 47 คน ที่บนความสูง 2,600 เมตรได้ ในฤดูร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้เกินจะถูกเก็บไว้เป็นไฮโดรเจน และให้พลังงานในช่วงฤดูหนาว ไฮโดรเจนจะถูกเก็บไว้ในอาคารขนาดเล็กแยกจากห้องพัก เพื่อความปลอดภัยจากถังแรงดันบนพื้นที่ยอดเขาสูง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ (เป็นภาษาฝรั่งเศส)

อิเล็กโทรไลเซอร์ 500 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง 2.5 kW
การกักเก็บ 5 kg of hydrogen or 16 days of autonomy without PV
ความดัน 30 bar
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 2015
พันธมิตร Powidian