การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้ตามฤดูกาล

Col du Palet, The Alps, ฝรั่งเศส

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2015 ครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ของ Enapter ได้ผลิตไฮโดรเจนเพื่อให้ที่พักบนเทือกเขาแอลป์ประเทศฝรั่งเศสแห่งนี้เปิดทำการได้ตลอดทั้งปี ในฤดูหนาวแผงโซล่าร์เซลล์จะไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ เนื่องจากที่พักสำหรับนักเล่นสกีถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ อย่างไรก็ตาม ด้วยพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตและกักเก็บไว้ แปลงเป็นไฟฟ้า จึงช่วยให้ความอบอุ่นแก่ผู้เข้าพักทั้ง 47 คน ที่บนความสูง 2,600 เมตรได้ ในฤดูร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้เกินจะถูกเก็บไว้เป็นไฮโดรเจน และให้พลังงานในช่วงฤดูหนาว ไฮโดรเจนจะถูกเก็บไว้ในอาคารขนาดเล็กแยกจากห้องพัก เพื่อความปลอดภัยจากถังแรงดันบนพื้นที่ยอดเขาสูง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ (เป็นภาษาฝรั่งเศส)

Electrolyser (AEM single-core) 1 x EL 2.1
H2 storage 2.5 kW
Storage pressure 30 bar
Fuel cell
Operational since 2015
Partner Powidian