สินค้าของเรา

เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ของเรานั้นมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ เรามาช่วยกันสร้างสร้างอนาคตพลังงานสะอาดด้วยเครื่องผลิตไฮโดรเจนขนาดเล็ก

front view of the AEM Electrolyser with buttons and handles
อิเล็กโทรไลเซอร์
ประเภท AEM
  • ได้มาตรฐาน
  • ปรับขนาดได้
  • มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติม
พร้อมซอฟต์แวร์ ระบบบริหารจัดการพลังงาน EMS
  • ระบบคลาวด์และแดชบอร์ด
  • ระบบโมดูลการสื่อสารสากล 
  • แอปพลิเคชั่นมือถือ
เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเภทการใช้งานต่าง ๆ

อิเล็กโทรไลเซอร์ของเราใช้ใน 33 ประเทศ

ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

การผลิตก๊าซมีเทนทดแทน

Queensland, ออสเตรเลีย

Carbon-free ammonia production

Aurora, สหรัฐอเมริกา

Hyperion Motors: ไฮเปอร์คาร์

Los Angeles, สหรัฐอเมริกา

Hydrogen-based microgrid energy system

Kharagpur West Bengal, อินเดีย