สรรค์สร้างอิเล็กโทรไลเซอร์
AEM ให้กับโลก

แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยไฮโดรเจนสีเขียวต้นทุนต่ำ อิเล็กโทรไลเซอร์ AEM ของ Enapter ปลดล็อคให้สามารถผลิตไฮโดรเจน แบบ ผลิตในสถานท สำหรับการใช้งานที่หลากหลายและทุกขนาด ไฮโดรเจนจะมีบทบาทสำคัญในอนาคตและคุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้

รับใบเสนอราคา เรียนรู้เพิ่มเติม
AEM Electrolyseur EL 2.1

ผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้อย่างง่ายดาย

เทคโนโลยี Anion Exchange Membrane (AEM) ที่จดสิทธิบัตรของเราได้เปลี่ยนแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับอิเล็กโทรไลเซอร์ ในขณะที่ผู้อื่นผลิตอิเล็กโทรไลเซอร์เป็นโปรเจ็ควิศวกรรม เราผลิตสิ่งที่เป็นมาตรฐานแบบ plug-and-play
ผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้อย่างรวดเร็วด้วยการติดตั้งที่ง่ายและใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ได้อย่างไม่ยุ่งยาก

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อิเล็กโทรไลเซอร์ AEM เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวที่ยืดหยุ่น: ไม่ว่าจะใช้อิเล็กโทรไลเซอร์แบบแยกส่วนหนึ่งเครื่อง หรือจะต่อหลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน เพื่อขยายกำลังการผลิตเป็นระดับเมกะวัตต์ก็สามารถทำได้ด้วยระบบอิเล็กโทรไลเซอร์ AEM Multicore

264 ลูกค้า

 | 

50 ประเทศ

World map with Enapter customers

การใช้งาน

ลูกค้าและพันธมิตรของเราใช้อิเล็กโทรไลเซอร์ AEM ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การกักก็บพลังงานไฟฟ้าไปจนถึงการคมนาคมและขนส่ง ผลิตพลังงานความร้อน การผลิตก๊าซจากไฟฟ้า การใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการวิจัย

ดูการใช้งานทั้งหมด

หากคุณสนใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตแห่งไฮโดรเจน โปรดติดต่อเรา

ติดต่อเรา