สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

ซ่อนรายละเอียด

Digi telco (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสามของมาเลเซีย) ผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถานีฐาน แทนที่จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำหรับสถานีฐานที่อยู่ไกลออกไป สามารถลดการขนส่งเชื้อเพลิงที่ซับซ้อนและมีราคาแพง โดยการใช้พลังงานสะอาด และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
อิเล็กโทรไลเซอร์
1,000 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง
5 kW
แผงโซล่าร์เซลล์
16 kWp
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2016
พันธมิตร
NRJ Solar

ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

รายละเอียด
การลดพีคไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน

Loire Acquitaine, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
การใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

Kyenjojo, ยูกันดา

รายละเอียด
Picea ที่อยู่อาศัยครบวงจร

Zusmarshausen, เยอรมนี

รายละเอียด
ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

Münster, เยอรมนี

รายละเอียด
โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัย, บ้านผีเสื้อ

Chiang Mai, ประเทศไทย

รายละเอียด
การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้ตามฤดูกาล

Col du Palet, The Alps, ฝรั่งเศส

รายละเอียด