ระบบ microgrid จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และไฮโดรเจน

Chiang Mai, ประเทศไทย

ซ่อนรายละเอียด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทยจัดแสดงอาคารสีเขียว ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% จากระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย อาคารแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย อาคารสีเขียวยังช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัย พัฒนาตนเอง ทดสอบระบบการควบคุมพลังงานด้วยวิธี IoT

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
อิเล็กโทรไลเซอร์
500 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง
3 kW
การกักเก็บ
480 L
ความดัน
35 bar
แผงโซล่าร์เซลล์
20 kW
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2019
พันธมิตร
Faculty of Engineering, Chiang Mai University

Hydrogen-based microgrid energy system

Kharagpur West Bengal, อินเดีย

รายละเอียด
สถานที่ทดสอบสำหรับการใช้ไฮโดรเจนในเครือข่ายท่อส่งก๊าซ

Canberra, ออสเตรเลีย

รายละเอียด
พลังงานชีวภาพต่อก๊าซมีเทน

Dörentrup, เยอรมนี

รายละเอียด