โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัย, บ้านผีเสื้อ

Chiang Mai, ประเทศไทย

ซ่อนรายละเอียด

โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัยบ้านผีเสื้อ เชียงใหม่, ประเทศไทย บ้านผีเสื (บ้านของผีเสื้อ) เป็นกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโซล่าร์เซลล์และระบบพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกของโลก ภายในโครงการมีระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยตัวเอง โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากนอกโครงการตั้งแต่ ปี 2015 โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่เทคโนโลยี และการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง แสงอาทิตย์และน้ำฝนที่มีในพื้นที่ สามารถครอบคลุมความต้องการในการใช้พลังงานและน้ำผ่านครื่ออิเล็กโทรไลเซอร์ของ Enapter พลังงานแสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนผ่านแผงโซล่าร์เซลล์เป็นไฟฟ้า ไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกแปลงและเก็บไว้ในรูปแบบพลังงานไฮโดรเจน เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ ก๊าซไฮโดรเจนที่เก็บไว้ในถังจะไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
อิเล็กโทรไลเซอร์
2,000 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง
4.5 kW
การกักเก็บ
7.5 kg of hydrogen (130 kWh)
แผงโซล่าร์เซลล์
86 kWp
แบตเตอรี่
2 × 2,000 Ah 48 V (Lead-Acid)
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2015

ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

รายละเอียด
การลดพีคไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน

Loire Acquitaine, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
การใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

Kyenjojo, ยูกันดา

รายละเอียด
Picea ที่อยู่อาศัยครบวงจร

Zusmarshausen, เยอรมนี

รายละเอียด
ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

Münster, เยอรมนี

รายละเอียด
การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้ตามฤดูกาล

Col du Palet, The Alps, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

รายละเอียด