สถานที่ทดสอบสำหรับการใช้ไฮโดรเจนในเครือข่ายท่อส่งก๊าซ

Canberra, ออสเตรเลีย

ซ่อนรายละเอียด

การฉีดก๊าซไฮโดรเจนเข้าสู่เครือข่ายท่อส่งก๊าซเป็นวิธีหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซ CO2 บริษัท Evoenergy และสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคนเบอร์รา (CIT) ร่วมมือกันริเริ่มโครงการแรกที่ทดสอบวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ และวิธีปฏิบัติงาที่มีอยู่ในการเตรียมการใช้งานกับเครือข่ายการกระจายก๊าซที่มีอยู่โดยการจ่ายก๊าซไฮโดรเจนถึง 100% เป้าหมายคือเพื่อทดสอบว่าสามารถฉีดไฮโดรเจนจำนวนเท่าใดในท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ และหากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน สถานที่ในการทดสอบระบบนี้ใช้เพื่อฝึกอบรมช่างประปาฝึกหัดของ CIT ถึงวิธีการกระจายไฮโดรเจน และวิธีเชื่อมต่อเข้ากับท่อส่งในบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ และ ที่นี่ 

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
อิเล็กโทรไลเซอร์
500 NL/hr 
ความดัน
35 bar
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2018
พันธมิตร / ผู้ติดตั้งระบบ
Evoenergy / Canberra Institute of Technology (CIT)

Hydrogen-based microgrid energy system

Kharagpur West Bengal, อินเดีย

รายละเอียด
พลังงานชีวภาพต่อก๊าซมีเทน

Dörentrup, เยอรมนี

รายละเอียด
ระบบ microgrid จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และไฮโดรเจน

Chiang Mai, ประเทศไทย

รายละเอียด