การลดพีคไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน

Loire Acquitaine, ฝรั่งเศส

ซ่อนรายละเอียด

Delta Green เป็นอาคารสำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างอิสระแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศส โดยมีการผลิตพลังงานมากกว่าการใช้งาน เป้าหมายของ Delta Green คือการแสดงความเป็นอิสระด้านพลังงานอย่างสมบูรณ์ ด้วยการใช้ระบบกักเก็บพลังงานที่ผสมผสานจาก PV, ความร้อนใต้พิภพ และไฮโดรเจน ซึ่งบริษัท PowiDian ได้รวมระบบโซลูชั่นไฮโดรเจนเข้าด้วยกัน อาคาร ชั้นนี้ติดตั้ง 

อิเล็กโทรไลเซอร์ ของ Enapter จำนวน เครื่อง เพื่อผลิตไฮโดรเจนเก็บไว้สำหรับการใช้ลดพีคไฟฟ้าแทนการใช้แบตเตอรี่ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการพีคโหลดด้วยการแปลงไฮโดรเจนเป็นไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้า และได้ประโยชน์จากการลดค่าไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินในช่วงฤดูร้อนจะถูกเก็บไว้เป็นไฮโดรเจน และถูกนำใช้ในฤดูหนาว อาคารอยู่อาศัยนั้นมีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ จากการใช้ระบบแสงสว่าง ระบบทำความร้อน และระบบทำความเย็น 

อาคารนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก Green Solutions Award 2018 ซึ่งตระหนักถึงสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีส่วนช่วยในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Enapter มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมบุกเบิกโครงการนี้ 

อมูลเพิ่มเติมที่นี่และที่นี่ (เป็นภาษาฝรั่งเศส) 

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
อิเล็กโทรไลเซอร์
2,000 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง
7.5 kW up to 30 kW
การกักเก็บ
5 kg
ความดัน
30 bar
แผงโซล่าร์เซลล์
50 kW
พันธมิตร
2017
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์
Powidian

ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

รายละเอียด
การใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

Kyenjojo, ยูกันดา

รายละเอียด
Picea ที่อยู่อาศัยครบวงจร

Zusmarshausen, เยอรมนี

รายละเอียด
ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

Münster, เยอรมนี

รายละเอียด
โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัย, บ้านผีเสื้อ

Chiang Mai, ประเทศไทย

รายละเอียด
การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้ตามฤดูกาล

Col du Palet, The Alps, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

รายละเอียด