ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

Münster, เยอรมนี

ซ่อนรายละเอียด

ระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ แบตเตอรี และไฮโดรเจนช่วยให้ Arno Tilsner มีพลังงานสะอาดใช้อยู่อย่างออฟกริดของระบบไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยตัวเองที่เมือง Münster ประเทศเยอรมนี  เขาสนใจเรื่องไฮโดรเจนเป็นอย่างมาก และมองหาการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นอิสระจากพลังงานไฮโดรเจน  ตั้งแต่ช่วงปี 1980 เขาได้ต พิมพ์  Nadann ซึ่งเป็นวารสารสิ่งพิมพ์ที่แตกต่างจากสิ่งพิมพ์อื่น เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาใน Münster ไม่เพียงเพราะรูปแบบขนาด 110x55 มม. เท่านั้น แต่ยังมีเนื้อหาที่เข้มข้นและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรายสัปดาห์ Arno เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปเกี่ยวกับแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
อิเล็กโทรไลเซอร์
500 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง
1.1 kW
การกักเก็บ
600 L
แผงโซล่าร์เซลล์
5 kWp
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2019

ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

รายละเอียด
การลดพีคไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน

Loire Acquitaine, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
การใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

Kyenjojo, ยูกันดา

รายละเอียด
Picea ที่อยู่อาศัยครบวงจร

Zusmarshausen, เยอรมนี

รายละเอียด
โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัย, บ้านผีเสื้อ

Chiang Mai, ประเทศไทย

รายละเอียด
การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้ตามฤดูกาล

Col du Palet, The Alps, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

รายละเอียด