ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

ซ่อนรายละเอียด

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส) 
Caldera “ Cirque de Mafate ” บนเกาะเรอูนียงอันเก่าแก่นั้น สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินเท้าเท่านั้น ระบบการใช้พลังงานบนพื้นที่ท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้ จำเป็นต้องมีพลังงานให้พอใช้เป็นระยะเวลา 10 วันหากไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานที่ได้จากไฮโดรเจนนั้นปราศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และแปลงเป็นไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านโรงเรียน, โรงงาน และร้านขายยา  ระบบนี้เรียกว่า SAGES (ระบบพลังงานสะอาดอัจฉริยะที่พึ่งพาตัวเองได้) ได้รับการออกแบบจากความร่วมมือของการไฟฟ้าแห่งประเท ฝรั่งเศส Electricité de France และ บริษัท Powidian

อมูลเพิ่มเติมที่นี่ (เป็นภาษาฝรั่งเศส)

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
อิเล็กโทรไลเซอร์
500 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง
5 kW
การกักเก็บ
3 kg or 1,100 L
แผงโซล่าร์เซลล์
8.7 kWp
แบตเตอรี่
15.6 kWh (Lithium)
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์
2017
พันธมิตร / ผู้ติดตั้งระบบ
Powidian / EDF

การลดพีคไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน

Loire Acquitaine, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
การใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

Kyenjojo, ยูกันดา

รายละเอียด
Picea ที่อยู่อาศัยครบวงจร

Zusmarshausen, เยอรมนี

รายละเอียด
ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

Münster, เยอรมนี

รายละเอียด
โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัย, บ้านผีเสื้อ

Chiang Mai, ประเทศไทย

รายละเอียด
การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้ตามฤดูกาล

Col du Palet, The Alps, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

รายละเอียด