ขอใบเสนอราคา

สรุปใบเสนอราคา

รายการ จำนวน ราคา
อิเล็กโทรไลเซอร์ EL 2.1 1 €9000
Dryer DRY 2.1 0 €0
รวมทั้งหมด €9000

Enapter ขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 22% ในกรณีที่จัดส่งไปยังอิตาลี อาจไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่จัดส่งไปยังประเทศอื่น ราคานี้เป็นราคาที่ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้และไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นทางการ

1

Nm3/h

จำนวนของ EL

กก./วัน

รับรายละเอียดใบเสนอราคาของคุณ