ไฮโดรเจนถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วนเช่น อุตสาหกรรมเคมี เหล็ก การคมนาคม การกักเก็บพลังงาน และเพื่อการวิจัย ในอุตหกรรมเหล่านี้ไฮโดรเจนสีเทาที่ได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลสามารถถูกทดแทนได้ด้วยไฮโดรเจนสีเขียวจากพลังงานทดแทน และจะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีการใช้อิเล็กโทรไลเซอร์อย่างแพร่หลาย
Enapter AEM อิเล็กโทรไลเซอร์ครอบคลุมทุกความต้องการไฮโดรเจนทุกรูปแบบ
กะทัดรัด
Enapter อิเล็กโทรไลเซอร์ 2.1 มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ ระบบพลังงานสำรอง ระบบกักเก็บพลังงานข้ามฤดู และอีกมากมาย ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
เพิ่มขนาด
เมื่อหนึ่งเครื่องไม่เพียงพอ? การต่ออิเล็กโทรไลเซอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการผลิตไฮโดรเจนสามารถทำได้โดยง่าย เหมาะสำหรับ สถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ ระบบกักเก็บพลังงานข้ามฤดู การใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ระบบคลัสเตอร์
ระบบคลัสเตอร์คือการเชื่อมต่ออิเล็กโทรไลเซอร์์ 70 เครื่องเข้าด้วยกันจัดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต เหมาะสำหรับสถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ อุสหากรรม และผู้ใช้ที่ต้องการไฮดดรเจนจำนวนมาก
กะทัดรัด
Enapter อิเล็กโทรไลเซอร์ 2.1 มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการ ระบบพลังงานสำรอง ระบบกักเก็บพลังงานข้ามฤดู และอีกมากมาย ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
เพิ่มขนาด
เมื่อหนึ่งเครื่องไม่เพียงพอ? การต่ออิเล็กโทรไลเซอร์หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการผลิตไฮโดรเจนสามารถทำได้โดยง่าย เหมาะสำหรับ สถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ ระบบกักเก็บพลังงานข้ามฤดู การใช้งานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ระบบคลัสเตอร์
ระบบคลัสเตอร์คือการเชื่อมต่ออิเล็กโทรไลเซอร์์ 70 เครื่องเข้าด้วยกันจัดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต เหมาะสำหรับสถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ อุสหากรรม และผู้ใช้ที่ต้องการไฮดดรเจนจำนวนมาก
ด้วยแนวคิดการออกแบบอิเล็กโทรไลเซอร์แบบแยกส่วนทำให้ง่ายต่อการเพิ่มขนาดเพื่อตอบโจทย์กำลังการผลิตไฮโดรเจนตามต้องการ ตั้งแต่หลักกิโลวัตต์ถึงเมกาวัตต์

ใช้หลักการเดียวกันเหมือนกับแผงโซลาร์: แต่ละชิ้นมีกำลังการผลิตขนาดเล็ก สามารถใช้ในจำนวนหลักหน่วยหรือต่อรวมกันเพื่อให้มีกำลังการผลิตระดับกิกะวัตต์ก็ได้เช่นกัน
การความคุมอัตโนมัติทางไกลผ่านระบบจัดการพลังงานของ Enapter
เราคิดถึงอิเล็กโทรไลเซอร์ของเราเป็นการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ ที่มาพร้อมกับชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ทำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย แม้แต่กระทั้่งผ่านโทรศัพท์มือถือ
Specifications
สิทธิบัตรเทคโนโลยี AEM
สามารถรีไซเคิลได้ทั้งหมด
ประกอบเข้ากับตู้ 19” ได้ง่าย
ประสิทธิภาพสูง
อัตราการผลิต
500 NL/hr or 1.0785 kg/24 hr
ความบริสุทธิ์ของไฮโดรเจน
~99.9% (or > 99.999% with optional Dryer)
แรงดันขาออก
Up to 35 bar
ขนาด
<20 µS/cm (at 25°C)
ขนาด
W:482 mm D:634 mm H:307 mm
น้ำหนัก (ไม่รวมน้ำ)
55 kg
ดต่อเราสำหรับข้อมูลเทคนิค สั่งอุปกรณ์ หรือขอใบเสนอราคาได้ที่