ดาวน์โหลด

ในหน้านี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ สำหรับเอกสารทางเทคนิคสามารถดาวน์โหลดได้ที่ handbook.enapter.com

White Paper – Make Your Microgrid Smart

↓ ดาวน์โหลด PDF (990 KB)

The Enapter Energy Management

↓ ดาวน์โหลด PDF

White Paper

White Paper (1.7 MB)

Mission Innovation PressKit

Mission Innovation PressKit (46 MB)

Enapter Campus in Saerbeck

Enapter Campus in Saerbeck (105 MB)

Energy Management System (SDEMS)

↓ ดาวน์โหลด PDF (8.7 MB)

Energy Management System (EMS) (EN)

↓ ดาวน์โหลด PDF (1.2 MB)

Enapter logo pack

Enapter logo pack (215 KB)

Solar-hydrogen in Münster

Solar-hydrogen in Münster (3 MB)

Headshots

Headshots (4 MB)

Scanning Electron Microscope

Scanning Electron Microscope (18 MB)

Serial fabrication opening

Serial fabrication opening (189 MB)

Water Purification System 2.0 (EN)

↓ ดาวน์โหลด PDF (350 KB)

Phi Suea House Infographic

↓ ดาวน์โหลด PDF (38 MB)