ปรับแต่งระบบของคุณ

สรุปใบเสนอราคา
รายการ จำนวน ราคา
Electrolyser EL 2.1 €9,000 1 9,000
Dryer DRY 2.1 €4,945 1 4,945

รวมทั้งหมด

9,000


รับรายละเอียดใบเสนอราคาของคุณ