ร่วมงานกับเรา

คุณเห็นว่าตัวเองกำลังสร้างอนาคตของไฮโดรเจนสีเขียวอยู่หรือไม่ เราต้องการรับฟังความคิดเห็นจากคุณ

เราพยายามเสาะหาผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานที่ต้องการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายกับทีมงานระดับสากลที่เปี่ยมด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครของเราด้านล่าง หรือส่งอีเมลหาเราเพื่อให้เหตุผลว่าทำไมคุณจึงคิดว่าตัวเองเหมาะที่จะทำงานกับ Enapter

ขั้นตอนการสมัครงาน

Escape 100 Winner

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

แผนก
สถานที่
Technical Sales Engineer Italy (m/f/d) | Pisa, Italy

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper (www.enapter.com/whitepaper).

As our growth journey continues, our technical service team is looking for a new colleague to join us in Pisa. As a technical sales engineer, you´ll play a crucial role in tackling climate change by utilising your excellent technical expertise to aid our sales activities. You´ll help translate our customer needs into applicable solutions, thus strengthening our sales processes and customer relations.

If you’re as passionate about changing the world as we are then you’re in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • As the technical product expert, you’ll be responsible for identifying and resolving client concerns to successfully provide solutions to their inquiries
 • Support customers by providing them with a thorough understanding of the technical product specifications and ensure a speedy response time
 • Work in cooperation with our technical teams to continuously stay up-to-date on our product development roadmap and capabilities
 • Closely collaborate with our project team and end customers to establish the customer requirements and technical specifications of our projects
 • Expand market awareness of our products and our industry experience by communicating the features and benefits of our products and services effectively
 • Prepare technical presentations and market analyses, as well as responses to RFP (request for proposals) and RFI (request for information)

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Minimum Bachelor’s Degree in engineering, communication or business administration
 • Work experience of at least 2-5 years
 • Active listening skills and the ability to translate customer needs into technical solutions
 • Experience managing technical projects in a fast-paced, unstructured environment
 • Keeping a cool head and being able to quickly solve problems while explaining complex concepts in simple terms
 • High confidence in interaction with customers, as well as strong verbal and written communication skills
 • Availability and willingness to travel (less than 20% of work hours)
 • Technical understanding of standard engineering practices and safety standards is a plus
 • Excellent communication skills in English; Italian and German communication skills are a plus

Why you will look forward to working with us:

Why you’ll look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to help support your future savings goals! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year.

Think we might be the right fit?

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Technical Sales Engineer Germany (m/f/d) | Saerbeck, Germany

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper (www.enapter.com/whitepaper).

As our growth journey continues, our technical service team is looking for a new colleague to join us in Saerbeck. As a technical sales engineer, you´ll play a crucial role in tackling climate change by utilising your excellent technical expertise to aid our sales activities. You´ll help translate our customer needs into applicable solutions, thus strengthening our sales processes and customer relations.

If you’re as passionate about changing the world as we are, then you’re in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • As the technical product expert, you’ll be responsible for identifying and resolving client concerns to successfully provide solutions to their inquiries
 • Support customers by providing them with a thorough understanding of the technical product specifications and ensure a speedy response time
 • Work in cooperation with our technical teams to continuously stay up-to-date on our product development roadmap and capabilities
 • Closely collaborate with our project team and end customers to establish the customer requirements and technical specifications of our projects
 • Expand market awareness of our products and our industry experience by communicating the features and benefits of our products and services effectively
 • Prepare technical presentations and market analyses, as well as responses to RFP (request for proposals) and RFI (request for information)

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Minimum Bachelor’s Degree in engineering, communication or business administration
 • Work experience of at least 2-5 years
 • Active listening skills and the ability to translate customer needs into technical solutions
 • Experience managing technical projects in a fast-paced, unstructured environment
 • Keeping a cool head and being able to quickly solve problems while explaining complex concepts in simple terms
 • High confidence in interaction with customers, as well as strong verbal and written communication skills
 • Availability and willingness to travel (less than 20% of work hours)
 • Technical understanding of standard engineering practices and safety standards is a plus
 • Excellent communication skills in English; Italian and German communication skills are a plus

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • We celebrate our success together… often! It’s not uncommon to find snacks and healthy treats in the kitchen, and while you’re there, you can get your coffee fix from one of the coffee machines.
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • An exciting workplace at Enapter’s brand new campus, located in the climate community of Saerbeck, NRW
 • With our new Campus located near the student cities of Münster and Osnabrück, you’ll have access to a wide range of cultural and leisure activity options outside of work

We offer all the basics anyone can expect:

A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 28 days paid leave per year.

As a company based in Germany, we meet the legal requirements regarding your health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist. We also offer direct pension contributions to help support your future savings goals!

Think we might be the right fit?

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Service Engineer (m/f/d) | Pisa, Italy

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper (www.enapter.com/whitepaper).

As a Service Engineer in our Pisa service team, you’ll utilise your resourcefulness to ensure smooth operation during service trips on hydrogen production sites around Europe and the rest of the world.

If you’re as passionate about changing the world as we are, then you’re in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Define and produce documentation on how to maintain, refurbish, repair and test our systems
 • Interface with the Multicore Team regarding product development and service structure
 • Manage and update maintenance instructions together with engineering teams
 • Monitor and manage repair area resources as needed for system repairs and refurbishments
 • Develop and maintain service partner relationships, as well as provide training
 • Support the planning, management and execution of routine and exceptional onsite service and commissioning activities of our hydrogen generator systems

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Completed industrial engineering training or equivalent experience
 • Ability to make efficient decisions quickly under potentially stressful circumstances
 • Ability to solve practical problems in circumstances with limited standardization
 • Flexibility, social competence and creative problem solving
 • Physical fitness to assist with commissioning and onsite service activities
 • Excellent communication skills in English and Italian are a must

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to help support your future savings goals! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year.

Think we might be the right fit? 

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Marketing Working Student (m/f/d) | Saerbeck, Germany

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To learn more, please read the Enapter White Paper.

You want to work on solutions tackling climate change, you feel confident in digital environments and like to learn new tools. You enjoy a dynamic work environment and new challenges drive you. You challenge common ideas as well as your own assumptions. Does this sound like you? As a marketing working student, you’ll work closely with our Marketing, Communications and business development team.

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Support the marketing team in the area of events & communication
 • Research, preparation for and follow-up of external events (exhibitions, tradeshows) and internal events in cooperation with external partners and team members
 • Work on the planning, preparation and implementation of our trade fair booths and active communication with guests, interested parties and journalists
 • Assist the marketing team in the production of advertising materials.
 • Help to keep our website content up to date
 • Cooperate with our business development team to add data to our CRM after events

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Good knowledge of common office applications
 • Ability to learn quickly
 • You are communicative and solution-oriented, with a keen eye on detail
 • You like to travel, and you want to actively participate in our events
 • Excellent communication skills in English; German is a plus.

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • We celebrate our success together… often! It’s not uncommon to find snacks in the kitchen and while you’re there you can get your coffee fix from one of the coffee machines.
 • An exciting new workspace at our Enapter Campus, in the climate-community of Saerbeck, NRW, or in our central, well-connected office in Berlin Mitte

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you! 

Service Technician Italy (m/f/d) | Pisa, Italy

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

As a Service Technician in our Pisa service team, you’ll have the opportunity to work on hydrogen production sites around Europe and the rest of the world, provide specialised construction services to project teams, as well as perform and continuously improve our standard product repair processes.

If you are as passionate about changing the world as we are then you’re in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Perform both local and remote service activities for routine and specialised maintenance on our electrolysers
 • Assemble and support project deliverables for internal teams and for the construction of specialised systems
 • Commission Enapter devices onsite and perform site acceptance tests
 • Create instructions for services and routine maintenance
 • Document system repairs and perform standard system inspections and refurbishments
 • Collaborate with other teams to build testing and repair stations in Pisa

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Ideally service work experience in the oil and gas industry
 • Hands-on experience with constructing pipe systems and testing their assemblies
 • Knowledge of reading and utilising engineering drawings, e.g., P&IDs and wiring diagrams
 • Willingness to travel to customer sites for at least 10% of work hours
 • Knowledge of health and work safety rules and procedures
 • Proactive, problem-solving attitude
 • Capability of understanding customer requirements and confidence in customer communication
 • Ability to plan and execute projects efficiently in diverse settings
 • Capability of both independent and teamwork and the physical ability to perform remote maintenance
 • Driver’s license (category B) is a must
 • Excellent communication skills in English and Italian

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to help support your future savings goals! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year.

Think we might be the right fit?

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Service Technician Germany (m/f/d) | Saerbeck, Germany

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

As a Service Technician in our Saerbeck service team, you’ll have the opportunity to work on hydrogen production sites around Europe and the rest of the world, provide specialised construction services to project teams, as well as perform and continuously improve our standard product repair processes.

If you’re as passionate about changing the world as we are then you’re in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Perform both local and remote service activities for routine and specialised maintenance on our electrolysers 
 • Assist with creating service and maintenance instructions 
 • Assemble and support project deliverables for internal teams and for the construction of specialised systems 
 • Commission Enapter devices onsite and perform site acceptance tests 
 • Introduce  and train end-customers in the use of Enapter products 
 • Document system repairs and perform standard system inspections and refurbishments 
 • Collaborate with other teams to build testing and repair stations in Saerbeck 

 

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Ideally service work experience in the oil and gas industry 
 • Hands-on experience with constructing pipe systems and testing their assemblies 
 • Knowledge of reading and utilising engineering drawings, e.g., P&IDs and wiring diagrams 
 • Willingness to travel to customer sites for at least 30% of work hours 
 • Knowledge of health and work safety rules and procedures 
 • Proactive, problem-solving attitude 
 • Capability of understanding customer requirements and confidence in customer communication 
 • Ability to plan and execute projects efficiently in diverse settings 
 • Driver’s license (category B) is a must 
 • Capability of both independent and teamwork and the physical ability to perform remote maintenance  
 • Excellent communication skills in English and German 

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry 
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter 
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role  
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work 
 • We celebrate our success together… often! It’s not uncommon to find snacks in the kitchen and while you’re there you can get your coffee fix from one of the coffee machines. 
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance  
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced 
 • An exciting workplace at Enapter’s brand new campus, located in the climate community of Saerbeck, NRW   
 • With our new Campus located near the student cities of Münster and Osnabrück, you’ll have access to a wide range of cultural and leisure activity options outside of work 

We offer all the basics anyone can expect:

A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 28 days paid leave per year.  

As a company based in Germany, we meet the legal requirements regarding your health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist. We also offer direct pension contributions to help support your future savings goals! 

Think we might be the right fit?

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you! 

Office Management Working Student (m/f/d) | Berlin, Germany

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

We’re looking for reinforcement to support our team and guests at our Berlin office. You’ll support the team in administrative and organisational matters and be the first point of contact for colleagues. You’re the most organised person you know, a great communicator, innovative in solving problems and very empathetic. As our new Office Management Working Student (m/f/d) in Berlin, you’ll influence the inner workings of Enapter and be a key player with diverse tasks and engagement with the whole team.

If you’re as passionate about changing the world as we are then you’re in the right place! We are looking forward to your application for this position as a working student. Alternatively, if you are not studying, you are welcome to submit a part-time application.

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Be the face of our Berlin office – welcome our guests and support both our customers and your colleagues with answers, resources and solutions
 • Take care of office maintenance, mail, shipping, orders and invoices, as well as communicating independently with our suppliers
 • Organise, prepare for and follow-up on appointments, e.g., events, workshops, internal and external meetings
 • See where we can improve our office and derive meaningful and pragmatic solutions
 • Take responsibility for organisation and management of business travels
 • Be the first point of contact for Enapter by accepting and redirecting incoming calls

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • You are enrolled in a German University
 • Preferably first experience in office management in a fast-paced environment or similar
 • Outstanding organisational skills and a keen eye for detail
 • You are communicative, solution-oriented and interested in learning new things
 • Good knowledge of common office applications
 • Excellent communication skills in German and English

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • We celebrate our success together… often! It’s not uncommon to find snacks and healthy treats in the
 • kitchen and while you’re there you can get your coffee fix from one of the coffee machines.
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • A central, well-connected office in Berlin Mitte

Think we might be the right fit?

Even if you don’t meet all of the requirements we’ve mentioned please still apply! We are always on the lookout for new talent and for those who are passionate about what we do!

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you! 

Industrial Mechanic (m/f/d) | Saerbeck, Germany

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

We´re looking for an Industrial Mechanic (m/f/d) to join our Site Operations team in Saerbeck, Germany. You’ll play an integral role in supporting the development and operation of the new campus´ infrastructure and will have a wide range of technical challenges to tackle. Prepare for a dynamic environment that will spark your creativity.

If you’re as passionate about changing the world as we are then you’re in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Support the machinery planning team during installation and commissioning of the new campus´ infrastructure
 • Perform repairs in all areas as needed (mechanical, hydraulic, pneumatic)
 • Perform technical installations and welding
 • Create an appropriate maintenance plan and execute the maintenance and revision duties accordingly
 • Determine the causes of errors and fix faults
 • Support technical projects and prototyping
 • Provide support to the electrolyser assembly team and ensure that the production is running smoothly

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Completed training/apprenticeship as an industrial mechanic, mechanic or equivalent
 • Hands-on repair skills
 • Technical installation skills
 • Welding skills
 • Understanding of the technical rules of DIN
 • A high level of commitment and a goal-oriented approach
 • Knowledge of MS Office suite
 • Excellent German and good English communication skills

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • We celebrate our success together… often! It’s not uncommon to find snacks and healthy treats in the kitchen and while you’re there you can get your coffee fix from one of the coffee machines.
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • An exciting workplace at Enapter’s brand new campus, located in the climate community of Saerbeck, NRW
 • With our new Campus located near the student cities of Münster and Osnabrück, you’ll have access to a wide range of cultural and leisure activity options outside of work

We offer all the basics anyone can expect:

A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 28 days paid leave per year.

As a company based in Germany, we meet the legal requirements regarding your health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist. We also offer direct pension contributions to help support your future savings goals!

Think we might be the right fit?

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Customer Quality Engineer (m/f/d) | Pisa, Italy

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

We’re looking for you – a Customer Quality Engineer (m/f/d) to join Enapter’s team at our production site close to Pisa. You’ll be in regular contact with customers, following up on their queries and ensuring a positive customer experience. Through analysing data you’ll derive ideas to optimise processes and designs, together with your team and colleagues.

If you’re as passionate about changing the world as we are then you are in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Periodically report KPIs to monitor customer quality
 • Monitor product non-conformities after commissioning, analyse malfunctions and report containment and corrective actions after customer claims by using 8D report
 • Apply continuous improvement to production-related processes and design issues following the PDCA method
 • Work with other cross-functional teams to facilitate problem-solving techniques and ensure clear definition of event root causes
 • Audit systems based on ISO 9001:2015 requirements

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Bachelor’s degree in management engineering, industrial engineering or in an equivalent field
 • Ideally 1-2 years of work experience in a manufacturing environment
 • Basic data analysis skills as well as knowledge of electric-mechanical engineering
 • Strong trouble-shooting and prioritizing skills to effectively resolve upcoming issues and reach targets
 • Desire to cooperate with different teams and proactively participate in adding value to processes
 • Excellent communication skills in English, both verbal and written; Italian is a plus

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to help support your future savings goals! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year.

Think we might be the right fit?

 • Even if you don’t meet all of the requirements we’ve mentioned please still apply! We are always on the lookout for new talent and for those who are passionate about what we do!

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

R&D Test Technician (m/f/d) | Saerbeck, Germany

Enapter is a rapidly growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

We are looking for a R&D Test Technician (m/f/d) to help us improve our products by setting up and running electrolyser/product tests in our R&D Engineering Laboratory in Saerbeck, Germany.
If you are as passionate about changing the world as we are then you are in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Set up and run product and component tests
 • Help R&D Test Engineers set up experimental tests
 • Perform recurring measurements independently
 • Set up piping and hose connections for test setups with liquid and gas streams
 • Maintenance activities on test stations in the R&D Engineering Laboratory
 • Responsibility tidiness and cleanliness of the R&D Engineering Laboratory
 • Organization and distribution of the daily tasks among the R&D technician team which will be assembled in the future

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Good mechanical and/or electrical skills (Apprenticeship as Industrial Mechanic, Electronics Technician or
 • Mechatronics Technician), experience with hydrogen or similar gases would be a plus
 • Minimum 5 years of experience in an industrial environment (preferably Final Acceptance Testing or Assembly)
 • Hands-on mentality to build test setups and perform tests on mechanical and electrical components which are used in energy conversion systems
 • Proactivity, creativity and problem-solving attitude
 • Sense of responsibility and flexibility to adapt to changes in a high activity environment
 • Knowledge of MS Office
 • Fluent German and at least B2 English, Italian is a plus
 • The ability to work both independently and as part of a team
 • Dynamic attitude and an open mind to work in a team with different backgrounds

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • We celebrate our success together… often! It’s not uncommon to find snacks and healthy treats in the kitchen and while you’re there you can get your coffee fix from one of the coffee machines.
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • An exciting workplace at Enapter’s brand new campus, located in the climate community of Saerbeck, NRW
 • With our new Campus located near the student cities of Münster and Osnabrück, you’ll have access to a wide range of cultural and leisure activity options outside of work

A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 28 days paid leave per year.
As a company based in Germany, we meet the legal requirements regarding your health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist. We also offer direct pension contributions to help support your future savings goals!

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you! 

Investor Relations Manager (m/f/d) | Berlin, Germany | Saerbeck, Germany | Remote

About Enapter and what we do:

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy and Germany. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper (www.enapter.com/whitepaper).

Enapter entered the regulated market of the Frankfurt (General Standard) and Hamburg stock exchanges in October 2020, as part of a reverse merger. We are looking for an experienced Investor Relations Manager to support us in our further growth and scaling up of production.

If you are as passionate about changing the world as we are then you are in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Capital market communication with investors, analysts and financial journalists
 • Conception and preparation of annual and half-year reports, as well as investor presentations
 • Management of and content preparation for investor relations events such as investor conferences, annual general meetings, capital markets days and roadshows
 • Adherence to and implementation of capital market and issuer compliance in the regulated market (General Standard) of the Frankfurt and Hamburg Stock Exchanges
 • Project management of capital measures
 • Support and further development of the Investor Relations website www.enapterag.de
 • Monthly investor relations reporting to the Executive Board
 • Internal communication of capital market issues (Executive Board, Supervisory Board)
 • Preparation of competitor and trend analyses as well as share analyses

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • University degree with a focus on finance or corresponding professional training relevant to capital markets
 • Minimum of 5 years of professional experience in finance or with a listed company (regulated market)
 • Strong knowledge of capital markets and financial economics
 • Experience in capital market communication
 • High work capacity with the ability to precisely analyze and clearly describe and present complex matters
 • High affinity for numbers, analytical and conceptual skills as well as accuracy
 • Strong teamwork and communication skills
 • German native speaker with very good command of written and spoken English

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role is
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • A central, well-connected office in Berlin Mitte or an exciting workspace close to our upcoming Enapter Campus, in the climate community of Saerbeck, NRW

Think we might be the right fit?

Even if you don’t meet all of the requirements we’ve mentioned please still apply! We are always on the lookout for new talent and for those who are passionate about what we do.

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Material Planner (m/f/d) | Pisa, Italy

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

For our Pisa plant, we’re looking for a Material Planner (m/f/d) to join our Material Planning & Warehouse Team. You’ll be responsible for optimising material supply to meet the production schedule and ensuring the continuity of operations and production.

If you’re as passionate about changing the world as we are then you’re in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Schedule supply of materials/components to meet production requirements and maintain safety stock levels
 • Calculate MRP parameters such as safety stock, MOQ, and lead time for new as well as for existing components
 • Update material requirements in ERP system based on MPS, ensure data accuracy, and resolve any upcoming issues
 • Manage day-to-day production orders as well as sales order deliveries
 • Achieve zero shortages for production by managing and following up on material shortages
 • Collaborate with engineering, purchasing and sales back office to meet production goals
 • Take responsibility for inventory management and optimising material movement

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Bachelor’s degree in management engineering, supply chain management, logistics or in another relevant field
 • At least 3 years of hands-on experience in a similar role to be capable of working independently right from the beginning
 • Good knowledge of SAP BusinessOne; experience with Microsoft Dynamics is a plus
 • Strong organisational and time management skills
 • Proactive problem solver with a can-do mentality
 • Good communication skills, both verbal and written in Italian and English

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to help support your future savings goals! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year.

Think we might be the right fit?

 • Even if you don’t meet all of the requirements we’ve mentioned please still apply! We’re always on the lookout for new talent and for those who are passionate about what we do!

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Stack Engineer (m/f/d) | Saerbeck, Germany | Pisa, Italy

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

We’re looking for a Stack Engineer to further enhance our product development project in either our Saerbeck or Pisa locations. The AEM Stacks are the heart of our electrolysers; are you up to the challenge of making them even better?

If you are as passionate about changing the world as we are then you are in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Make our team better and faster, thanks to your excellent technical skills and experience related to the design of electrochemical systems, pressurised devices, sealings, materials, surface treatments/coatings, and design for industrial mass production – or any combination thereof.
 • Provide day-to-day technical support while monitoring and troubleshooting operations of stack manufacturing, development and improvement.
 • Coordination with engineering and project management teams to further develop our next generation stack design.
 • Involvement in pilot plant production and future industrialisation of next gen. stack design.
 • Collaboration on the production development project.

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • University degree in an engineering field (e.g., chemistry, mechanical, or similar)
 • At least 3 years of experience in stack development in a similar field (e.g., electrolysers, pressurised systems, compressors, sealings etc.)
 • Excellent organisational and time management skills
 • Ability to develop new ideas and translate them into practical and measurable deliverables
 • Excellent communication and presentation skills in English; the local language is a plus (German or Italian)
 • Industry experience would be a big plus

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced

Saerbeck:

 • An exciting workspace close to our upcoming Enapter Campus, in the climate community of Saerbeck, NRW
 • With our new Campus located near the student cities of Münster and Osnabrück, you’ll have access to a wide range of cultural and leisure activity options outside of work
 • As a company based in Germany, we meet the legal requirements regarding your health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist. We also offer direct pension contributions to help support your future savings goals!

Pisa:

 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to help support your future savings goals! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table and paid sick leave for both your physical and mental health

Saerbeck specific basics:

 • 28 days paid leave per year

Pisa specific basics:

 • 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year

Think we might be the right fit?

 • Even if you don’t meet all of the requirements we’ve mentioned please still apply! We are always on the lookout for new talent and for those who are passionate about what we do!

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

R&D Testing Scientist (m/f/d) | Pisa, Italy

About Enapter and what we do:

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

We are looking for an R&D Testing Scientist (m/f/d) who will become part of our electrolyser development and validation team in Pisa, thus helping us get even closer to our dream of putting fossil fuels out of business.

If you are as passionate about changing the world as we are then you are in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Set up experimental tests and studies in the R&D department, create test reports based on test plans and experiments
 • Work both independently and in collaboration with the rest of the team on R&D projects within the electrolyser development and validation team
 • Utilise Python to analyse data in order to generate reports, graphs and create basic models.
 • Interact and communicate efficiently with other teams and departments
 • Apply your proactive attitude, critical thinking skills and collaborative mindset while approaching complex daily problems

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Master’s degree in Mechanical, Aerospace, Chemical Engineering, Physics, Electrochemistry, Chemistry or similar
 • A minimum of 3 years proven hands on experience in R&D departments and expertise in electrochemical devices or energy conversion systems, with mechanical and electrical components
 • Excellent knowledge of electrochemical phenomena and proven experience with applied electrochemistry (electrochemical reactions, corrosion phenomena, kinetics, etc..)
 • Hands on experience with characterization methods (polarization curve, EIS, etc.)
 • Academic or industrial experience with fuel cells and electrolysers would be advantageous
 • An innovative approach to new concepts and the capability to transform them into practical and measurable deliverables
 • Excellent English communication skills are a must, German and Italian are a plus

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to guarantee your future savings! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year

Think we might be the right fit?

 • Even if you don’t meet all of the requirements we’ve mentioned please still apply! We are always on the lookout for new talent and for those who are passionate about what we do!

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

IT Systems Administrator (m/f/d) | Pisa, Italy

About Enapter and what we do:

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

For our Pisa plant, we’re looking for a highly motivated IT Systems Administrator (m/f/d) with hands-on mentality to join our IT team.

If you are as passionate about changing the world as we are then you are in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Support our IT projects, including the design and deployment of new IT systems and services
 • Recommend the acquisition of computer and other information systems and applications
 • Monitor performance of information technology systems to determine cost and productivity levels, and to make recommendations for improving the IT infrastructure
 • Help define our IT infrastructure strategy, architecture, and processes
 • Solve day-to-day issues with printers, as well as communication and multimedia equipment
 • Assist in user management
 • Install, deploy, hand-out, and fix equipment for our staff

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Relevant experience in implementing an IT infrastructure and its operation, administration, and management
 • Knowledge of IT communication systems (SIP, VC) and OSI model
 • Good understanding of enterprise IT systems such as intranet portals, ticketing systems, storage, and security (e.g. antivirus, firewall)
 • Experience with Windows clients and servers, Microsoft 365, as well as basic scripting knowledge with Microsoft PowerShell
 • Knowledge of ITIL is a plus
 • Strong communication skills with different stakeholders on a day-to-day basis
 • Collaborative approach to sharing ideas, asking questions, and finding solutions
 • Troubleshooting skills, sense of responsibility as well as hands-on mentality
 • Fluent in Italian as well as good communication skills in English

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to help support your future savings goals! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year

Think we might be the right fit?

 • Even if you don’t meet all of the requirements we’ve mentioned please still apply! We are always on the lookout for new talent and for those who are passionate about what we do!

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Technical Editor (m/f/d) | Saerbeck, Germany

Enapter is a unique, fast-growing and award-winning electrolyser manufacturer on a mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We’re a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. To learn about our plan to help flip global warming, please read the Enapter Whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this position might be for you.

We are looking for a technical editor with a strong understanding of technical writing conventions and a love for drafting and designing texts to help us modify our documents and create new drafts. You can explain technical processes and technologies for different target groups in an understandable way? Then you’re one of us! Become a part of Enapter and support us at our Saerbeck location as our team’s new technical writer!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Creation and updating of technical documents (e.g. operating instructions, manuals, assembly instructions, etc.) in accordance with the applicable norms, directives and standards
 • Editing of technical illustrations with the help of graphic programs, and integration of technical drawings
 • Participation in the management and further development of the documentation system
 • Coordination and information gathering with the respective departments

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Completed studies in the field of technical editing and communication or completed technical vocational training with additional qualification in technical editing
 • Professional experience in the editorial and graphic preparation of texts and documentation
 • Ability to explain complex technical issues clearly and in a way that is appropriate for the target group
 • Excellent English and German communication skills

You don’t meet all the requirements listed, but you like the tasks and the working environment and think you are up to the challenges? Then get in touch anyway and tell us why. We look forward to hearing from you! 

Why you will look forward to working with us:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • An exciting workspace close to our upcoming Enapter Campus, in the climate-community of Saerbeck, NRW
 • Wide range of cultural and leisure activity options due to the location near the student cities Münster and Osnabrück
 • A market-oriented compensation package
 • Lots of responsibility and creative freedom
 • Truly flat hierarchies and great, green colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As a company with focus on R&D, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We look forward to hearing from you! 

Logistics Engineer (m/f/d) | Saerbeck, Germany

About Enapter and what we do:

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

We’re looking for you: a logistics engineer to strengthen our logistics team, who enjoys building efficient logistics structures, warehouse solutions, lean processes and internal material flows, is familiar with automatic logistics and storage concepts as well as other technical solutions in the storage area,has already had experience in setting up automatic logistics structures and is familiar with ERP systems.

If you are as passionate about changing the world as we are then you are in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Development of the logistics structures and processes at the Enapter Campus, Saerbeck
 • Planning, construction and commissioning of storage solutions and line feeding concepts
 • Support with the ERP integration
 • Support with the implementation of scanner technologies
 • Planning, coordination and implementation of logistical topics in close coordination with all adjacent areas
 • Continuous improvement for the intralogistics processes
 • Support in further building up the logistics team

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Completed technical or business studies, ideally with a focus on logistics engineering
 • Relevant professional experience in logistics planning
 • Experience in handling ERP systems for logistic processes
 • Very good analytical skills, a precise way of working and a good technical and process-oriented understanding
 • Good knowledge of German and English is a must

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting workspace close to our upcoming Enapter Campus, in the climate community of Saerbeck, NRW
 • With our new campus located near the student cities of Münster and Osnabrück, you will have access to a wide range of cultural and leisure activity options outside of work

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 28 vacation days per year
 • As a company based in Germany, we meet responsibilities and contribute to your health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist. We also offer direct pension contributions to help support your future savings goals!

Think we might be the right fit?

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Electrochemist (m/f/d) | Pisa, Italy

About Enapter and what we do:

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We are an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

Our team is growing fast and currently we are looking for a brilliant Electrochemist to join our team. You will study and improve the core system of our electrolyser stack as we move to mass production and beyond.

If you are as passionate about changing the world as we are then you are in the right place!

What role will you play in building a green hydrogen future?

 • Perform electrochemical, rheological and morphological tests (single cell electrolyser, EIS, RDE, viscosity, zeta potential, AFM, SEM)
 • Design and conduct studies to further develop Enapter’s MEA
 • Anode or cathode catalyst and electrode development
 • Integration of MEA into the Enapter stack and optimization of stack architecture
 • Interact with fellow scientists to evaluate results and write reports
 • Participate in R&D Chemistry group meetings and special projects

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Master’s degree in Chemistry, Electrochemistry, Industrial Chemistry or Chemical Engineering
 • 1-2 years of academic or industrial experience in colloid formulation and characterization and/or electrode manufacturing and/or electrochemical characterization
 • Knowledge of electrochemical reactions and understanding of water electrolysis
 • Understanding of noble metal catalysts and non-noble metal catalysts
 • Knowledge of electrochemical methods for electrocatalyst characterization (RDE, half-cell, cyclic voltammetry, etc.)
 • Excellent English communication skills, German and/or Italian is a plus

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Working on an empty stomach is the worst. We offer lunch tickets and have restaurants close by that are affiliated. We also have kitchens with coffee machines to get your coffee fix!
 • Optional access to health insurance to cover those unexpected visits to the doctor or specialist and optional access to a pension fund to help support your future savings goals! (In line with the current “C.C.N.L. settore Chimica Industria” – National Collective Bargaining Agreement for the Chemical Industry sector)
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires, and also for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • An exciting working environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) per year

Think we might be the right fit?

 • Even if you don’t meet all of the requirements we’ve mentioned please still apply! We are always on the lookout for new talent and for those who are passionate about what we do!

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Speculative Application (m/f/d) | Berlin, Germany | Saerbeck, Germany | Pisa, Italy

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

You haven’t seen the perfect match in our vacancies but you’re looking to work with us? Then please apply directly here and submit your Speculative Application!

What role will you play in building a green hydrogen future?

Depending on your experience and interests, you’ll join one of our teams in Germany or Italy:

 • Engineering: Work with us on our equipment, facilities and systems and develop new designs
 • Chemistry: Investigate, optimise and characterise existing or promising new materials, help us improve the core system of our electrolyser stack or work with us on the scale-up and automation of our chemical production
 • Marketing: Support the marketing team in social media and content marketing, delve into the analytics and management of our website or work on generating leads and expanding our partner and customer network
 • Communications / PR: Bring in your passion for internal and external communications, engage with our community and spread awareness of hydrogen and its benefits to the world
 • Business Development: Win new customers, build our partner network and support us in developing business models and target markets
 • Customer Support: Work with our team on identifying customer needs, support our customers in using our products and features and help us accelerate the deployment of the revolutionary AEM technology
 • HR: Support the HR team in growing our great teams globally in the fight against climate change, work on HR marketing, talent acquisition, HR development, onboarding and assist with administrative topics

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • You have good and clear communication skills in English (German and Italian are a plus)
 • You have a “can do” mentality and are comfortable in a dynamic start-up environment

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • Every new team member gets a slice of the pie… we offer stock options to all new hires as well as for exceptional performance
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • You’ll work in an exciting environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa, at our Enapter Campus for mass production in Saerbeck, or in our office in Berlin Mitte – please note that we do not have an R&D and production facility in Berlin

We offer all the basics anyone can expect:

 • A competitive salary package based on the market and what you bring to the table, paid sick leave for both your physical and mental health and 33.5 days paid leave (including holidays, permissions and ROL) in Italy or 28 vacation days in Germany per year

Think we might be the right fit?

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!

Student Opportunities (m/f/d) | Berlin, Germany | Saerbeck, Germany | Pisa, Italy

Enapter is a rapidly-growing energy technology company with offices in Italy, Germany and Thailand. We develop and produce Anion Exchange Membrane (AEM) electrolysers that enable low-cost green hydrogen production at any scale.

Enapter’s mission is to make green hydrogen affordable and accessible to all. We’re an international team that is united by a common vision and guided by our core principles – Urgency, Simplicity and Transparency. To find out more, please read the Enapter White Paper.

Are you a registered student who is enthusiastic about hydrogen and new technologies? Are you passionate about changing the world and helping shape the future of energy transition? Then let’s talk! Apply as an intern, working student or for a final thesis.

What role will you play in building a green hydrogen future?

Depending on your experience and interests, you’ll join one of our teams in Germany or Italy:

 • Engineering: Work with us on our equipment, facilities and systems and develop new designs
 • Chemistry: Study, optimise and characterise existing or promising new materials, help us improve the core system of our electrolyser stack or work with us on the scale-up and automation of our chemical production
 • Marketing: Support the marketing team in social media and content marketing, delve into the analytics and management of our website or work on generating leads and expanding our partner and customer network
 • Communications / PR: Bring in your passion for internal and external communications, engage with our community and spread awareness of hydrogen and its benefits to the world
 • Business Development: Win new customers, build our partner network and support us in developing business models and target markets
 • Customer Support: Work with our team on identifying customer needs, support our customers in using our products and features and help us accelerate the deployment of the revolutionary AEM technology
 • HR: Support the HR team in growing our great teams globally in the fight against climate change, work on HR marketing, talent acquisition, HR development, onboarding and assist with administrative topics

What do you need to help make our goals a reality?

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • You’re an enrolled student
 • You have good and clear communication skills in English (German and Italian are a plus)
 • You have a “can do” mentality and are comfortable in a dynamic start-up environment

Why you will look forward to working with us:

 • You’ll have the opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic companies in the hydrogen industry
 • The vision and the people: That’s what our colleagues say they love the most about Enapter
 • We love flat hierarchies and being able to collaborate with each other no matter what your role
 • We want you to feel that you’re making a real difference, so you’ll have creative freedom and flexibility in how you work
 • We want you to feel like part of the crew – because you are! All newcomers get decked out in Enapter merch that has been sustainably selected and sourced
 • We celebrate our success together… often! You’ll frequently see snacks and healthy treats in the office
 • You’ll work in an exciting environment at our original R&D and production facility just outside of Pisa, at our Enapter Campus for mass production in Saerbeck, or in our office in Berlin Mitte – please note that we do not have an R&D and production facility in Berlin

Think we might be the right fit?

We know that diverse groups are more productive and creative! As a company with a focus on R&D and rapidly implementing innovative technology, this is particularly important to us and why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. If you believe that you can draw from your unique background and experiences to bring something new to our team, please tell us about it. We look forward to hearing from you!