ร่วมงานกับเรา

คุณคิดว่าพลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานอนาคตหรือไม่? เราอยากได้ยินจากคุณ เราพร้อมที่จะมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่มีความหลากหลาย และประสบการณ์ของคุณ กับทีมงานต่างประเทศของเรา ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างของเราด้านล่าง หรือส่งอีเมลพร้อมทั้งเหตุผล ทำไมคุณถึงเหมาะที่จะทำงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Material Planner (m/f/d) Pisa, Italy

Material Planner (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are looking for Material planner (m/f/d) to join our Central Planning Team to optimize the supply of materials to meet the production schedule ensuring operational and production continuity. 

Your tasks:                                                              

 • Schedule the supply of materials/components to meet production requirements and minimum safety stock levels
 • Understand the rolling forecast of the assigned products and update material requirements for the machine launch in the ERP based on MPS plan.
 • Utilize Material Requirements Planning system (MRP) system that is in place and ensure that data is accurate and up to date and resolve any issues as required
 • Calculate/Update MRP parameters such as Safety stock, MOQ, Lead time for new/existing components
 • Coordinate with engineering, purchasing and quality to attain production goals
 • Day-to-day production order management and management of sales order deliveries
 • Achieve Zero shortages for production and maintain safety stock levels for R&D and customer assistance
 • Shortage Management and follow up material shortages that affect production
 • Inventory management and optimizing material movement

Your profile: 

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Bachelor’s Degree in Management engineering/Supply Chain/Logistics
 • Experience in material planning, inventory management position
 • Knowledge of ERP software’s, SAP B1 is an advantage
 • Good communication skills, both verbal and written in English
 • Proficiency in Microsoft Office and material management systems
 • Strong organizational and time management skills
 • Strong analytical and problem-solving skills

We offer: 

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry 
 • A market-oriented compensation package 
 • A lot of responsibility and creative freedom 
 • Flat hierarchies and great, green colleagues  

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you! 

สมัครตอนนี้
Chemistry Research Team Manager (m/f/d) Pisa, Italy

Chemistry Research Team Manager (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

Our team is made up of extraordinarily creative, motivated, and talented individuals. We are growing fast and due to this growth, we are looking for an innovative and open-minded team manager for our chemistry research team in Pisa. You will supervise the chemistry research team, oversee the various projects of the research chemists, and handle the day-to-day operations of the laboratory related functions 

Your tasks: 

 • Management of our growing team of researchers  
 • Lead and supervise research team activities and maintain a collaborative lab culture and organizational structure 
 • Provide motivation and development to team members on a routine basis 
 • Supervise and manage projects and timelines 
 • Report, document and present results 
 • Manage the laboratories, including ordering reagents and maintaining lab-equipment

Your profile: 

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it   
 • You bring a strong (interdisciplinary) chemical background in one or more relevant fields, e.g. organic chemistry, physical chemistry or electrochemistry   
 • You have a relevant academic degree, e.g. MSc. or Ph.D. in Chemistry, Industrial Chemistry or Chemical Engineering 
 • You are a doer. You are confident, bring outstanding leadership skills, organisational talent and a commitment to excellence 
 • You have significant team and people management experience 
 • Furthermore, you have strong interpersonal skills such as communication, relationship building, adaptability, positive attitude, and team building 
 • Preferable, you are experienced in PEM/AEM Fuel Cell and/or Electrolyser systems  
 • You have very good English communication skills, basic Italian and/or German is a bonus   

We offer: 

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry 
 • A market-oriented compensation package 
 • A lot of responsibility and creative freedom 
 • Flat hierarchies and great, green colleagues  

 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you! 

สมัครตอนนี้
Events & Communications Intern/Working Student (m/f/d) Berlin, Germany | Saerbeck, Germany

Events & Communications Intern/Working Student (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are building Germany’s largest electrolyser factory, that will be located in Saerbeck. In September, we will host a foundation-laying ceremony and therefore need a clever mind to join our Marketing team in Berlin. Join us as an Event/Communications Intern (m/f/d) to help us raise awareness of the role of green hydrogen in fighting climate change.

You are curious about solutions to fight climate change. You are a strong communicator and enjoy telling stories. You are active on social media and have an idea of how to reach out to journalists. You enjoy a quick paced environment and new challenges. You also like to challenge assumptions and others. You will work closely with our marketing and communications team as well as our head political affairs. Spoiler: you will get to meet influential people at the opening of our AEM electrolyser mass production site!

 

Your tasks:

 • Help organize our groundbreaking event of our Enapter Campus (NRW)
 • Develop a content brand with a clear tone of voice (German and English)
 • Coordinate with the event agency
 • Communicate with guests and journalists
 • Identify DE/EN journalists covering green hydrogen, hydrogen and energy transition
 • Outreach to German journalists
 • Create PR clipping reports

 

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Passion for making the world a better place with sustainable solutions
 • You are currently studying Communications or Business
 • You handle situations with composure and calm – life and work are always full of surprises, and you take the better side of it!
 • You have excellent communication skills in German and are fluent in English

 

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A central, well-connected office in Berlin Mitte
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great colleagues

 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Financial Controller (m/w/d) Berlin, Deutschland | Saerbeck, Deutschland

Financial Controller (m/w/d)

full-time

Enapter ist ein einzigartiger und schnell wachsender Hersteller von Elektrolyseuren auf der Mission fossile Brennstoffe durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Wir sind ein großes internationales Team, angetrieben durch eine gemeinsame Vision und geleitet von unseren Kernprinzipien – Dringlichkeit, Einfachheit und Transparenz. Hier erfährst Du mehr: www.enapter.com/whitepaper. Wenn Dich unser Vorhaben ebenso begeistert wie uns, könnte diese Stelle etwas für Dich sein. 

Wir suchen nach einem Spezialisten für unser Controlling. Du bist ein analytischer Kopf, der gern Prozesse aufsetzt und verbessert, kniffelige Fragestellungen löst und vorausschauend plant. Du kannst gut priorisieren, arbeitest gern mit Excel und bist sehr detailorientiert, ohne dabei den Blick für’s Ganze zu verlieren. Dadurch erkennst Du sowohl Chancen als auch Risiken und fungierst als wichtiger Sparringpartner für Deine Kollegen im Finanzbereich und unseren Vorstand.  

Deine Aufgaben: 

 • Erstellen von Reports für das Management 
 • Budget- und Forecast-Planung 
 • Durchführung von Abweichungsanalysen und Ad-hoc-Auswertungen 
 • Mitwirken bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen (je konsolidiert nach HGB und IFRS) 
 • Kontinuierliche Weiterentwicklung und Digitalisierung der im Controlling relevanten Prozesse und Tools 

Dein Profil: 

 • Das Wichtigste zuerst: Begeisterung für die Bedeutung von grünem Wasserstoff in der Welt von morgen und Enapter’s Rolle darin  
 • Betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung mit dem Schwerpunkt Finance und Controlling 
 • Kenntnisse in HGB und IFRS 
 • Idealerweise Berufserfahrung im Bereich Controlling eines börsennotierten Unternehmens 
 • Bereitschaft, bestehende Prozesse zu hinterfragen, und Spaß daran, Deinen Bereich zu digitalisieren 
 • Zahlenaffinität und ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Erfahrung im Projektgeschäft 
 • Hohe Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Flexibilität und Eigenverantwortung  
 • Exzellente Anwendungserfahrung in MS Office und idealerweise Erfahrungen in gängigen ERP-Systemen mit 
 • Hohes Maß an Selbstständigkeit, Sicheres Auftreten und Teamfähigkeit 
 • Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

Wir bieten: 

 • Die Möglichkeit in einem der dynamischsten Wasserstoffunternehmen der Branche die Zukunft der Energie mitzugestalten 
 • Eine marktgerechte Vergütung 
 • Viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum 
 • Flache Hierarchien und tolle, umweltbewusste Kollegen 

 

Fortschritt wird von vielfältigen Gruppen vorangetrieben. Als Unternehmen mit starkem Schwerpunkt auf Forschung & Entwicklung ist dies natürlich besonders wichtig für uns. Deshalb fördern und zelebrieren wir Vielfalt. Wir stellen nicht nur unabhängig von Hintergründen ein, sondern begrüßen ausdrücklich jede Bewerbung, die zusätzliche Perspektiven in unser Unternehmen bringt. Wenn Du der Meinung bist, dass Du eine weitere Perspektive einbringst, erzähle uns gern bereits in Deiner Bewerbung davon. Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!  

สมัครตอนนี้
Tecnico addetto al servizio riparazioni (m/f/d) / Repair Service Technician (m/f/d) Pisa, Italy

Tecnico addetto al servizio riparazioni (m/f/d) / Repair Service Technician (m/f/d)

full-time

Enapter è un produttore di elettrolizzatori unico, in rapida crescita, con la missione di sostituire i combustibili fossili con l’idrogeno verde. Siamo un grande team internazionale, guidato e unito da una visione comune e guidato dai nostri principi fondamentali – urgenza, semplicità e trasparenza. Per saperne di più: www.enapter.com/whitepaper. Se questa missione ti entusiasma tanto quanto entusiasma noi, questo potrebbe far al caso tuo.

Segui il movimento globale della produzione di energia verde con Enapter! Riparare i sistemi e sviluppare strategie per una manutenzione efficiente. Supporta i clienti in tutto il mondo con una conoscenza approfondita dei nostri sistemi a idrogeno e aiutaci ad accelerare l’implementazione della tecnologia rivoluzionaria AEM.

I tuoi compiti:

 • Riparazione e ricondizionamento di macchine restituite dai siti dei clienti
 • Creare istruzioni per la manutenzione e la riparazione
 • Fornire feedback prezioso all’ufficio tecnico – aiutaci a migliorare i nostri dispositivi!
 • Pensare in modo critico ai processi stabiliti e portare i tuoi pensieri e le tue idee per migliorarli
 • Aiutare a definire, assemblare e testare le stazioni di riparazione per i partner di assistenza e i tecnici di riparazione a distanza
 • Eseguire test e ispezioni di routine sui dispositivi restituiti
 • Collaborare con altri membri del team di assistenza clienti e colleghi specializzati per garantire un livello di supporto coerente e di alta qualità
 • Organizzare e assistere nella formazione dei nostri clienti, partner e colleghi interni

Il tuo profilo:

 • Prima di tutto: Entusiasmo per il ruolo che l’idrogeno verde avrà nel mondo di domani e il ruolo di Enapter in essoUtilizzo efficiente della suite software Microsoft Office
 • Buone capacità di comunicazione in inglese
 • Esperienza con gli strumenti di assistenza clienti (l’utilizzo di Zendesk è un vantaggio)
 • Sentirti a tuo agio lavorando in un ambiente di lavoro internazionale

Offriamo:

 • L’opportunità di contribuire a plasmare il futuro dell’energia in una delle aziende di idrogeno più dinamiche del settore
 • Un pacchetto retributivo orientato al mercato
 • Molta responsabilità e libertà creativa, oltre all’opportunità di crescere professionalmente
 • Gerarchie piatte e ottimi colleghi

Sappiamo che diversi gruppi guidano il progresso più velocemente. Come azienda che si concentra sulla R&S, questo ha una particolare importanza per noi. Per questo abbracciamo e celebriamo la diversità. Accogliamo esplicitamente tutte le candidature che portano ulteriori prospettive ad Enapter. Quindi, se credi di poter attingere al vostro background e alle tue esperienze uniche per aggiungere nuove prospettive al nostro team, ti preghiamo di parlarcene. Non vediamo l’ora di conoscerti!

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you.

Follow the global movement of green energy production with Enapter! Repair systems and develop strategies for efficient maintenance. Support customers all around the world with expert knowledge of our hydrogen systems and help us accelerate the deployment of the revolutionary AEM technology.

Your tasks:

 • Repair and refurbish machines returned from customer sites
 • Create maintenance and repair instructions
 • Provide valuable feedback to the technical office – help improve our devices!
 • Critically think about established processes and bring in your thoughts and ideas to improve them
 • Help define, assemble and test repair stations for service partners and remote repair technicians
 • Perform routine testing and inspection on returned devices
 • Work with other customer support team members and specialised colleagues to ensure a consistent and high-quality level of support
 • Organise and assist in the training of our customers, partners and internal colleagues

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • Proficient use of the Microsoft Office software suite
 • Good communication skills in English
 • Experience with Customer Support tools (using Zendesk is a plus)
 • You are comfortable working in an international work environment

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom, as well as the opportunity to grow professionally
 • Flat hierarchies and great, green colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As company with focus on R&D, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

 

สมัครตอนนี้
Marketing Team Lead (m/f/d) Berlin, Germany | Saerbeck, Germany

Marketing Team Lead (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are growing incredibly fast and need a leader for our Marketing team in Berlin. Join us as Marketing Team Lead (m/f/d) to help us expand our global teams fighting climate change. We are convinced that good marketing means good content, not packaging.

You are a marketing professional and understand how to inspire people for a vision and a product.  You have already established or expanded marketing and teams in a fast-growing environment in the past. This way you know where to start, but also how to hold your ground and how to lead and steer your team in turbulent times. At the same time, you enjoy exploring new ways and are not afraid of questioning your own way of thinking to develop yourself and the marketing team. 

Your tasks:

 • Develop and execute Enapter’s marketing strategy and processes – including social media PR/communications, e-mail marketing, events and B2B growth
 • Grow and lead the marketing team to turn our B2B marketing from good to outstanding
 • Develop a content brand with a clear tone of voice (German and English)
 • Create and conceptualise visuals and videos together with our Graphic Designer and external partners
 • Monitor all marketing activities and, if necessary, derivee appropriate measures
 • Oversee the marketing reporting and budgeting

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • You are an expert in B2B marketing and know what makes a good online marketing campaign 
 • You combine strategic, technical, analytical and creative skills and are experienced in project as well as team management
 • At the same time, you are very strong in implementing project plans and strategies and have a hands-on mentality 
 • You have excellent communication, leadership and problem-solving skills 
 • Willingness to travel and work in a multicultural environment 
 • Professional communication skills in German and English 

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A central, well-connected office in Berlin Mitte
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great, green colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Quality Engineer (m/f/d) Pisa, Italy

Quality Engineer (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We’re looking for a Quality Engineer (m/f/d) to monitor our products and processes ensuring they meet the required safety and quality standards. To be successful in this role, you should be familiar with inspection techniques and be able to act as an auditor for all our internal systems identifying issues and recommending solutions.  

Your tasks: 

 • Issuing and reviewing quality documents (Quality Control Plan, DFMEA/PFMEA and PPAP) 
 • Analyzing data related to the quality of product, on its basis managing non-conformities, containment and corrective actions 
 • Identify the root of technical issues and recommend fixes 
 • Prepare reports on malfunctions and corrective actions (e.g. number of defective raw materials per order) 
 • Applying continuous improvement following the PDCA method 
 • Set and track quality assurance goals (e.g. reduce average turnaround time for quality checks by 20%) 
 • Auditing systems based on to ISO 9001:2015 requirements 
 • Determining quality metrics for all manufacturing procedures 
 • Monitor the entire production cycle and perform regular tests to identify potential malfunctions as early as possible 
 • Inspect product materials and electrical systems for defects and durability 
 • Cooperate with the Purchasing Department for the supplier assessment (support the management of vendor list and vendor rating) 
 • Work with other internal teams to increase customer satisfaction by improving the quality of the products 
 • Coordinate with external quality assurance auditors and technicians to ensure legal compliance 

Your profile: 

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Bachelor’s degree in management/Industrial engineering or equivalent field 
 • Preferable a minimum of three years of experience in the manufacturing field in a structured company 
 • Good knowledge of the ISO 9001-2015 
 • Excellent knowledge of Office Suite and proficiency in SAP 
 • Risk-based approach and strong problem-solving skills 
 • Willing to co-operate with different departments, target-oriented and detail-oriented 
 • C1 Italian level, fluent in both written and spoken English 
 • Good documentation and organization skills 

We offer: 

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry 
 • A market-oriented compensation package 
 • A lot of responsibility and creative freedom 
 • Flat hierarchies and great colleagues 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you! 

สมัครตอนนี้
Measurement and Control Engineer (m/f/d) Saerbeck, Germany

Measurement and Control Engineer (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We’re looking for a measurement and control engineer to focus on the device electronics of our electrolysersparticipating in the selection and development of electronic components for our electronic control system together with our team in Pisa and Saerbeck.  

Your tasks: 

 • Work in conjunction with other team members to organise and complete various electronic design projects 
 • Support the production, assembly and testing of electronic control boards  
 • Evaluathardware, prototype validation for continuous improvement 

Your profile: 

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Master’s degree in electrical engineering or equivalent  
 • Expertise in electrical design  
 • Excellent English & German communication skills, Italian a plus    
 • Knowledge in Altium or similar software  
 • Willing to travel between Pisa and Saerbeckoccasionally 

We offer: 

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry 
 • A market-oriented compensation package 
 • A lot of responsibility and creative freedom 
 • Flat hierarchies and great, green colleagues  

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you! 

สมัครตอนนี้
IT Manager (m/f/d) Saerbeck, Germany

IT Manager (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are scaling our series production and preparing for mass production in Saerbeck. Starting from scratch, we are building our Enapter Campus by the end of 2022. To ensure that all processes run smoothly and all departments are well connected, we are looking for an IT Project Manager (m/f/d) to support our rapid development. Establishing an IT Infrastructure in alignment with our business processes is your mission. You are experienced and know how to do it, at the same time you want to challenge yourself and continuously experiment, innovate and optimize to grow and learn. You are always on the look-out for new and innovative technology, exploring the challenges and opportunities they offer. This is your chance to join a team of ambitious and curios mindsets, working every day together on the mission to replace fossil fuels by green hydrogen. If you find yourself in this description, let’s talk!

Your tasks:

 • Setting up and managing our IT projects, including the development and implementation of new IT infrastructure strategy, architecture, and processes
 • Coordinate release plans, organizing the distribution of tasks, and deciding on the methods and tools to be used
 • Develop the medium and long-term strategy for the tech team
 • Troubleshoot and fix IT related software and hardware issues
 • Assess, sign and manage IT vendors as needed

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Bachelor’s degree in Information Technology, Computer Science, Information Systems, or equivalent experience
 • Minimum of 5 years’ experience in IT Management or similar
 • Professional experience in building IT Infrastructure, Operation, Administration and Management
 • Proven Project management skills
 • Good understanding of enterprise IT systems and security
 • Excellent German and English skills

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great, green colleagues

 We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Quality Manager (m/f/d) Saerbeck, Germany

Quality Manager (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We’re looking for a Quality Manager (m/f/d) to manage our products and processes ensuring they meet the required quality standards. To be successful in this role, you should be familiar with inspection techniques and be able to act as an auditor for all our internal systems identifying issues and recommending solutions.   

Your tasks: 

 • Establish, manage and optimize quality processes for Enapter’s Saerbeck Campus 
 • Be responsible for internal and external audits  
 • Set & control quality standards 
 • Cooperate closely with international colleagues 
 • Select and integrate BPMN tool 

Your profile: 

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Degree in the field of process, quality, production engineering or something similar  
 • At least 5 or more years of experience with quality management 
 • Experience with common ERP systems 
 • Able to manage and be responsible for several processes while maintaining a comprehensive overall view 
 • Structured and systematic working method  
 • Ability to communicate both German and English to work in a team and to express oneself clearly  
 • Willingness to travel and work in multicultural environment and spend the training period in our Pisa office 

We offer: 

 • The opportunity to shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry with the best prospects for the future  
 • A market-oriented compensation package 
 • A lot of responsibility and creative freedom 
 • Flat hierarchies and great, green colleagues 

 

 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Development Engineer (m/f/d) Saerbeck, Germany

Development Engineer (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We’re looking for a Development Engineer to join our team and work on developing our product for mass producibility, reliability, and cost. You will be working with our Pisa and Saerbeck teams and be closely involved in the product design process. 

Your tasks: 

 • Develop various mechanical designs and oversee the design control process phases 
 • Execute design for manufacturing and assembly   
 • Test prototypes and adjust design flaws  
 • Manage bill of materials 
 • Collaborate with the team to support production  

Your profile: 

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • 3+ years of industrial or academic experience in mechanical design or similar 
 • Understanding of devices working under pressure and sealings/gaskets   
 • Excellent English & German communication skills, Italian a plus   
 • Knowledge in CAD and CAE software tools (Autodesk Inventor, Solidworks)   
 • Knowledge of programming languages such as: Matlab, Python would be advantageous  
 • Willing to travel between offices in Pisa and Saerbeck 

We offer: 

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry 
 • A market-oriented compensation package 
 • A lot of responsibility and creative freedom 
 • Flat hierarchies and great, green colleagues  

 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you! 

สมัครตอนนี้
Customer Support Engineer (m/f/d) Saerbeck, Germany

Customer Support Engineer (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

Are you an engineer who cannot decide whether you are more passionate about technical problems or if you love to support people worldwide? Then do both at Enapter and follow the global movement of green energy production! Bring new ideas into development and production, take care of a global customer network and support us to accelerate the deployment of the revolutionary AEM technology.

Your tasks:

 • Identify customer needs and help customers use our products and specific features
 • Optimise existing methods to create an Enapter customer service experience
 • Critically think about established processes and bring in your thoughts and ideas to improve them
 • Convert improvement suggestions from customers into action
 • Work with other customer support team members and specialised colleagues to ensure a consistent and high-quality level of support
 • Help other team members from other functional teams in the company deal with internal technical issues

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it
 • If you have a degree in IT, that’s great, but we care more about your practical skills in engineering
 • Advanced User in operating systems such as Linux, Windows and Mac
 • Advanced User in CPE network equipment (SOHO). Knowledge to create home wireless/cable computer network from scratch
 • Experience in programming, scripting, databases etc.
 • You have previous experience in telecom customer support, customer service, or other highly service-related work environments
 • You have experience using remote support tools & setting up cloud-based products
 • You have excellent communication skills and can explain highly complex and technical issues to non-technical customers and staff
 • You are comfortable working in an international work environment
 • Excellent communication skills in English is a must; fluency in Russian, Japanese, German, Italian, Mandarin is a plus

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom, as well as the opportunity to grow professionally
 • Flat hierarchies and great, green colleagues

 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
R&D Chemist for Electrode Manufacturing (m/f/d) Pisa, Italy | Saerbeck, Germany

R&D Chemist for Electrode Manufacturing (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

Enapter’s team is made up of extraordinarily creative, motivated, and talented individuals. Our work environment is friendly yet challenging. Innovative and quick thinking is part of our everyday life,  and we love to realize and test out new ideas. Our team is growing fast and currently we are looking  for a brilliant Chemist to join our team. You will study and improve the core system of our electrolyser stack.

Your tasks:

 • Will investigate new formulations of inks and pastes for electrode manufacturing
 • Will perform electrochemical, rheological and morphological tests (single cell electrolyser, EIS, RDE, viscosity, zeta potential, AFM, SEM)

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Minimum Master’s degree in Chemistry, Electrochemistry, Industrial Chemistry or Chemical Engineering
 • Minimum 1-2 years of academic or industrial experience in colloid formulation and characterization, electrode manufacturing and electrochemical characterization
 • Experience in PEM or AEM Fuel Cell or Electrolyser
 • Proven research organizational skills
 • Good English communication skills, Basic Italian and/or German is a bonus
 • Good presentation and report writing skills
 • Willing to travel between Pisa and Saerbeck

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A role which provides creative freedom and the opportunity to participate in the development of future business products
 •  A remuneration in line with the market
 •  A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great, green colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you! 

สมัครตอนนี้
R&D Polymer Chemist (m/f/d) Pisa, Italy | Saerbeck, Germany

R&D Polymer Chemist (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

Our vibrant, passionate and goal-oriented team is looking for a Polymer Chemist who will be responsible for studying, optimizing and characterizing existing or promising new materials.

Your tasks:

 • Investigation of polymer properties and stability in alkaline media for use in electrolysis
 • Continuous assessment of different commercial and experimental ion-exchange polymeric products
 • Integration of polymeric products into Enapter stacks and systems

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Minimum Master’s degree in Organic/Polymer Chemistry or Industrial Chemistry
 • Minimum 1-2 years of academic or industrial experience in polymers used in electrochemical devices (ion-exchange, electrically-conductive and/or high-performance polymers)
 • Experience in PEM/AEM Fuel Cell and/or Electrolyser systems preferred  
 • Proven research organizational skills
 • Good English communication skills, basic Italian and/or German is a bonus
 • Good presentation and report writing skills

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A role which provides creative freedom and the opportunity to participate in the development of future business products
 • A remuneration in line with the market
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great, green colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you! 

สมัครตอนนี้
CEO Assistant (m/f/d) Chiang Mai, Thailand

CEO Assistant (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We’re looking for a new addition to the team to help building strategic partnerships with our CEO. If you like working and connecting with people, believe in green hydrogen and share the same passion in building a better world, this is for you!  

Your tasks:  

 • Understand, follow and engage with the eco-system of Enapter and its CEO in Thailand with frequent trips to Bangkok and around Southeast Asia  
 • Network and share information about hydrogen and our mission, perform regional marketing activities 

Your profile:  

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Good communication skills – fluent in Thai and English, German is a plus  
 • Good presentation and report writing skills 
 • Interest in PR activities and social media 
 • Attention to detail 
 • Experience in start-up / NGO environment is helpful 

 We offer:  

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A role which has the freedom to be proactive and creative. 
 • A remuneration in line with the market  
 • A lot of responsibility and creative freedom    
 • Flat hierarchies and great, green colleagues  

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you! 

สมัครตอนนี้
Kaufmännischer Leiter (m/w/d) Saerbeck, Germany

Kaufmännischer Leiter (m/w/d)

full-time

Enapter ist ein einzigartiger und schnell wachsender Hersteller von Elektrolyseuren auf der Mission fossile Brennstoffe durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Wir sind ein großes internationales Team, angetrieben durch eine gemeinsame Vision und geleitet von unseren Kernprinzipien – Dringlichkeit, Einfachheit und Transparenz. Hier erfährst Du mehrwww.enapter.com/whitepaper. Wenn Dich unser Vorhaben ebenso begeistert wie uns, könnte diese Stelle etwas für Dich sein. 

Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen mit Start-Up Mentalität. Wir suchen Macher, die uns unterstützen und weiterbringen auf unserer Mission, fossile Brennstoffe durch Wasserstoff zu ersetzen. Wir suchen niemanden, dem wir erklären müssen, was er tun soll, wir suchen jemanden, der uns erklärt was wir besser machen können. 

 Deine Aufgaben: 

 • Verantwortung der kaufmännischen Prozesse 
 • Aufbau des Controllings 
 • Koordination und Begleitung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, deren Kommentierung und Reporting an die Geschäftsführung 
 • Erstellung von Finanzreports als Berichte an die Geschäftsführung, u.a. laufende Finanzplanung, Liquiditätsplanung, Budgetüberwachung und Projektauswertungen 
 • Überwachung und Vorbereitung der Kapitalmarktkommunikation
 • Kontinuierliche Erweiterung der Buchhaltungs-, Analyse- und Reporting-Systeme
 • Mitwirkung bei der Businessplanung und bei Finanzierungsfragen
 • Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 

Dein Profil: 

 • Das Wichtigste zuerst: Begeisterung für die Bedeutung von grünem Wasserstoff in der Welt von morgen und Enapters Rolle darin  
 • “Hands-On” Mentalität. Du bist ein/e Macher/in 
 • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Rechnungswesen, Steuerlehre, Prüfungswesen oder eine entsprechende Berufspraxis, idealerweise mit einer Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d)
 • Mehrere Jahre Berufserfahrung in einer kaufmännischen Führungsrolle 
 • Erfahrung in der Steuerung von Veränderungsprozessen
 • Du kennst die Vorschriften und Richtlinien der Rechnungslegung (HGB, IFRS, US GAAP) 
 • Kenntnisse im Bereich Corporate Finance 
 • Kenntnisse im Vertragsrecht und in der Absicherung von Zahlungsvorgängen 
 • Hohe IT-Affinität sowie Kenntnisse in ERP (idealerweise SAP) sowie DATEV 
 • Verhandlungssichere Englischkenntnisse 

 Wir bieten: 

 • Die Möglichkeit, die Zukunft der Energie in einem der dynamischsten Wasserstoffunternehmen der Branche mitzugestalten 
 • Ein marktorientiertes Vergütungspaket 
 • Viel Verantwortung und Gestaltungsspielraum 
 • Flache Hierarchien und tolle, grüne Kollegen

Wir wissen, dass vielfältige Gruppen den Fortschritt schneller vorantreiben. Als F&E-Unternehmen ist dies für uns besonders wichtig. Deshalb begrüßen und feiern wir Vielfalt. Wir begrüßen ausdrücklich jede Bewerbung, die zusätzliche Perspektiven zu Enapter bringt. Wenn Du also glaubst, dass Du mit Deinem einzigartigen Hintergrund und Deinen Erfahrungen neue Perspektiven in unser Team einbringen kannst, teile uns dies bitte mit. Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!

สมัครตอนนี้
Logistics Manager (m/f/d) Saerbeck, Germany

Logistics Manager (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are scaling our series production and preparing for mass production – to ensure that all processes run smoothly and the warehouses are always filled, we are looking for a Logistics Manager (m/f/d) to support our rapid development. 

Your Tasks:

 • Establishment of logistics structures and processes for the entire site
 • Planning, organizing, coordinating and implementing all material and goods movements in close cooperation with the supply team
 • Continuous improvement of intralogistic processes
 • Support during the implementation of the ERP system
 • Establishment of the logistics team

Your Profil:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Completed technical or business studies, ideally with a focus on logistics, warehousing and shipping, or similar
 • Relevant professional experience in setting up logistics processes, from selecting warehouse technology to planning and coordinating intralogistics processes
 • Experienced in working with ERP systems
 • Very good analytical skills, a precise way of working and a good technical and process-oriented understanding
 • Excellent communication skills in English and German

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great, green colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
B2B Social Media/Online Marketing Expert (m/f/d) Berlin, Germany | Saerbeck, Germany

B2B Social Media/Online Marketing Expert (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are looking for an experienced (Social Media) Marketing Expert to support our growing team. The position is full-time and ideally located in our offices in Berlin, Germany. Our goal is to engage our network with valuable content, raise awareness for green hydrogen to a wider audience and build up a network of new partners and clients. And here is where it gets interesting: We want to achieve all of that by letting our stories speak for themselves – 100% content, 0% noise.

We are looking for candidates with high integrity, the capacity to learn quickly, and high intrinsic motivation; we can teach you all the rest about hydrogen.

Your tasks:

 • Develop strategies for Enapter’s Social Media and E-Mail-Marketing channels
 • Align with Content & PR to develop coherent storylines throughout all channels
 • Grow our network of partners and customers through meaningful content & campaigns
 • Conceptualise and conduct experiments for influencer marketing and paid advertising
 • Manage our B2B Social Media Channels
 • Create dashboards and reports that identify ways to push our online marketing forward

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • You have experience in managing B2B Online Marketing Channels
 • You know how to engage audiences with outstanding and creative content 
 • You have basic knowledge of paid advertising in Social Media Channels (LinkedIn, Facebook)
 • You know your data and you can learn from it – your approach is data-driven, yet creative
 • You are proactive and don’t shy away from voicing your ideas and opinions
 • You like working in collaboration with a team in a dynamic work environment
 • You want to be part of the change. You want to push a team fighting climate change forward.
 • Excellent communication skills in German and English

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A central, well-connected office in Berlin Mitte
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
IT Systems Administrator (m/f/d) Pisa, Italy

IT Systems Administrator (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

You are always on the look-out for new and innovative technology, exploring the challenges and opportunities they offer. Keeping all “engines” running smoothly is your mission. You get excited when technical problems need to be solved and you will not be able to sleep until you have found the best solution. If this sounds like you, apply now! We are looking for an IT Systems Administrator to manage our IT infrastructure in Pisa, Italy.

Your tasks:

 • Lead our IT projects, including the design and deployment of new IT systems and services
 • Recommend the acquisition of computer and other information systems and applications
 • Monitor performance of information technology systems to determine cost and productivity levels, and to make recommendations for improving the IT infrastructure
 • Help define IT infrastructure strategy, architecture, and processes

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Bachelor’s degree in Information Technology, Computer Science, Information Systems, or equivalent experience
 • Professional experience in building IT Infrastructure, Operation, Administration and Management (802.3, 802.11)
 • Professional Knowledge of OSI model and troubleshooting skills on any level
 • Professional experience in Network Routing (static and dynamic), Network Switching and VPN Operation Administration and Management
 • Professional knowledge of high-level protocols (SNMP, SMTP, HTTP/HTTPS) and IT Communication Systems (SIP, VC)
 • Good understanding of Enterprise IT systems (Intranet Portal, Ticket System, Storage, Security (Antivirus, Firewall)
 • Excellent English skills

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Business Developer – Southeast Asia (m/f/d) Bangkok, Thailand

Business Developer – Southeast Asia (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

You know that climate change is the challenge of our time and understand that green hydrogen is an answer. You are passionate about the topic and want to do your part to scale green hydrogen with us. The Business Development (BD) team at Enapter is responsible for acquiring new customers, building a partner network which allows us to extend our activities globally, as well as developing new business models and target markets for our technology. We are looking for a dynamic team member for BD activities in Southeast Asia.  

Your tasks:  

 • Responsible for finding and developing new markets and business approaches in Southeast Asia   
 • Create new sales channels and reach towards strategic partners in the region while managing relationship with key accounts and sales in the region  
 • Market analysis, identification of key sectors and evaluation of business case for hydrogen  
 • Assist clients to perform initial technical and financial feasibility of hydrogen projects  
 • Communicate and demonstrate the potential of hydrogen, and its advantages   
 • Support the creation of new business units  
 • Support management in decision-making and preparation of strategy decisions  
 • Support client with technical commissioning of systems (hardware and software)  

Your profile 

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • At least 3 years of relevant professional experience in business development, technical sales, engineering, or as analyst in the energy or gas sector  
 • Experience and network in the energy sector, specific to hydrogen or renewables and in ASEAN countries is a plus  
 • Masters degree or equivalent  
 • Fluent in English, ASEAN language skills are a plus  
 • Basic technical knowledge on electrical and gas to assist with technical commissioning of systems  
 • “Can do attitude” and hunger. Eager to jump-in and get things done. Don’t get flustered in a dynamic start-up environment  

We offer:  

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry  
 • A role which has the freedom to be creative and execute new business models   
 • Hands-on technical training on commissioning of hydrogen system  
 • A remuneration in line with the market  
 • A lot of responsibility and creative freedom  
 • Flat hierarchies and great, green colleagues 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Safety and Certifications Engineer (m/f/d) Pisa, Italy | Saerbeck, Germany

Safety and Certifications Engineer (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are looking for an experienced, detail-oriented engineer to lead our technical safety and certifications efforts within our product design and engineering project teams. Your first main task will be to ensure compliance with ISO22734:2019. The position is a permanent, full time position.

Your tasks:

 • Ensure product development according to relevant codes and standards
 • Develop safe blueprints and overall system designs incorporating Enapter’s products in projects around the world
 • Lead product certification process with internal and third-party stakeholders
 • Share your knowledge – train your colleagues and Enapter’s system integration partners on relevant standards and safe practices

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Previous experience in a safety engineering function with hydrogen is essential
 • Significant experience in CE product certifications according to machinery, EMC, LVD directives is essential
 • Knowledge of device safety, familiar with PED, ATEX, ISO12100 and IEC 61508, IEC61511
 • Background in product or process safety from chemical, automotive or relevant field
 • Attention to detail, very skilled at organisation and documentation
 • Able to present relevant safety concepts publicly, ideally in both English and German

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry  
 • A market-oriented compensation package 
 • A lot of responsibility and creative freedom as well as the opportunity to grow professionally 
 • Flat hierarchies and great colleagues 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Electrical Design Engineer (m/f/d) Pisa, Italy

Electrical Design Engineer (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are looking for an Electrical Design Engineer in our R&D centre in Pisa. You will be an integral part of the development process and will have a wide range of technical challenges to tackle. Be ready for a dynamic environment!

Your tasks:

 • Create electrical drawings and documentation for existing products and prototypes
 • Provide input for the selection of components and bill of materials for new products
 • Create and update electrical schemes and cable trees and keep them organised
 • Sizing of cables, wires, electrical connections
 • Work as a team to help certify Enapter’s products in key customer regions

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Minimum bachelor’s in electrical engineering or equivalent experience
 • Good English communication skills
 • Proficient in using CAD software (AutoCAD required, AutoCAD electrical and Inventor preferred)
 • Proficient in understanding electrical drawings, reading and interpreting electrical symbols
 • Good understanding of electrical regulations and standards preferred

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great, green colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Electronic Engineer (m/f/d) Pisa, Italy

Electronic Engineer (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are looking for an Electronic Engineer in our R&D centre in Pisa. You will be an integral part of the development process and will have a wide range of technical challenges to tackle. Be ready for a dynamic environment!   

Your tasks: 

 • Design of electronic control system of the electrolyser 
 • PCB board designs for electrolyser and other products using Altium or similar software  
 • Prototyping and iterative testing of PCB boards 
 • Selection of sensors and other electronic components 
 • System design and component placement for EMC compatibility 
 • Work as a team to help certify Enapter’s products in key customer regions   

Your profile: 

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Minimum bachelor’s in electronic engineering or equivalent experience  
 • Good English communication skills  
 • Several years of professional work experience 
 • Experience with EMC applications  
 • Strong hands-on skills, ability to prototype and build things quickly in electronic labs 
 • Experience with power electronics (our electrolyser stack operates at ~48V/60A) 

We offer: 

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry 
 • A market-oriented compensation package 
 • A lot of responsibility and creative freedom 
 • Flat hierarchies and great colleagues 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

  

 

สมัครตอนนี้
R&D Chemist / Chemical Engineer for Process Scale-Up (m/f/d) Pisa, Italy | Saerbeck, Germany

R&D Chemist / Chemical Engineer for Process Scale-Up (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are looking for two Chemists or Chemical Engineers for our R&D center in Pisa, Italy, to work on the scale up and automation of our chemical production process.

Your tasks:

 • Investigate methods to increase the current chemical production of our electrocatalysts
 • Study key reaction parameters such as addition rate, pH, kinetics, mass and heat transport
 • Characterize synthetic products using an array of techniques (BET, XRD, TEM, RDE)
 • Take charge of a project to scale up and automate our chemical production processes from lab – to pilot – to plant-scale level

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • Minimum of Master’s degree in Chemistry, Industrial Chemistry or Chemical Engineering
 • Minimum of 1-2 years of academic or industrial work experience in scale-up of inorganic chemical processes
 • Experience in colloid/nanoparticle synthesis processes preferred
 • Project management and research skills, including attention to detail
 • Fluent English language communication skills are required
 • Willingness to travel between Pisa and Saerbeck (Germany)
 • Good presentation and report writing skills

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Talent Acquisition Specialist (m/f/d) Berlin, Deutschland | Saerbeck, Deutschland

Talent Acquisition Specialist (m/f/d)

full-time

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

We are growing incredibly fast and need support for our HR team. Join us as a Talent Acquisition Specialist (m/f/d) in Berlin or Saerbeck and help us to expand our great global teams fighting climate change.  

Your tasks:

 • Full Cycle Recruiting: You are responsible for the entire recruiting process for the national and international positions to be managed
 • Communication: You do direct search, conduct interviews and communicate with candidates and hiring managers, always keeping an eye on a fantastic candidate experience
 • Analyses: You constantly examine existing processes and your recruiting activities based on KPIs and derive the corresponding measures
 • Talent Management: You make a point of promoting diverse talents and proactively build and expand talent networks
 • Beyond Recruiting: You think outside the box and proactively advance topics such as personnel marketing, retention and diversity

Your profile:

 • First things first: Enthusiasm for the part green hydrogen will play in tomorrow’s world and Enapter’s role in it 
 • You are a professional in end-to-end recruiting, sourcing and working with HR systems
 • You have a basic technical understanding and ideally have already filled engineering and chemistry roles
 • You are business fluent in English (German is a plus)
 • You are well organized, creative and have a desire to work in a rapidly evolving environment. You also bring a sense of humor, we like to laugh at work 🙂

We offer:

 • The opportunity to help shape the future of energy in one of the most dynamic hydrogen companies in the industry
 • A central, well-connected office in Berlin Mitte
 • A market-oriented compensation package
 • A lot of responsibility and creative freedom
 • Flat hierarchies and great colleagues

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้
Speculative Applications Berlin, Germany | Saerbeck, Germany | Pisa, Italy | St. Petersburg, Russia | Bangkok, Thailand

Speculative Applications

Enapter is a unique, fast growing and award-winning electrolyser manufacturer on the mission to replace fossil fuels with green hydrogen. We are a big international team, driven and united by a common vision and guided by our core principles – urgency, simplicity and transparency. Learn more here: www.enapter.com/whitepaper. If it thrills you as much as it thrills us, this might be for you. 

If you are looking to work with us, but don’t have any position that interests you – please click this link and follow the steps to send in a request / application.

We look forward to hearing from you! 

We know that diverse groups drive progress faster. As an R&D company, this is particularly important to us. That’s why we embrace and celebrate diversity. We explicitly welcome any application that brings additional perspectives to Enapter. So, if you believe that you can draw from your unique background and experiences to add new perspectives to our team, please tell us about this. We are looking forward to hearing from you!

สมัครตอนนี้