ประเภทการใช้งาน

เทคโนโลยีของเราถูกนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิต เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ เราไม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการใช้งาน การรวมระบบไฮโดรเจนกับการประยุกต์ใช้งานนี้ทำโดยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

การวิจัย

ความเป็นไปได้สำหรับการประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ศูนย์วิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการศึกษาการนำไฮโดรเจนไปใช้ในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมพลังงาน อิเล็กโทรไลเซอร์สามารถปรับขนาดและแยกส่วนได้ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการงานวิจัยต่างๆ สามารถผลิตไฮโดรเจนเองตามความต้องการ การใช้งาน: อิเล็กโทรไลเซอร์ของ Enapter ผลิตไฮโดรเจนสำหรับกระบวนการผลิตเอทานอล การผลิตก๊าซมีเทน และกระบวนการทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงระบบการจัดเก็บพลังงานในระดับบุคคล และในเชิงพาณิชย์

ประเภทการใช้งานต่าง ๆ
ซ่อนรายละเอียด
Hydrogen-based microgrid energy system

Kharagpur West Bengal, อินเดีย

รายละเอียด
สถานที่ทดสอบสำหรับการใช้ไฮโดรเจนในเครือข่ายท่อส่งก๊าซ

Canberra, ออสเตรเลีย

รายละเอียด
พลังงานชีวภาพต่อก๊าซมีเทน

Dörentrup, เยอรมนี

รายละเอียด
ระบบ microgrid จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และไฮโดรเจน

Chiang Mai, ประเทศไทย

รายละเอียด