ประเภทการใช้งาน

เทคโนโลยีของเราถูกนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิต เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ เราไม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการใช้งาน การรวมระบบไฮโดรเจนกับการประยุกต์ใช้งานนี้ทำโดยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ผลิตพลังงานความร้อน

ทุกวันนี้ระบบทำความร้อนในประเทศส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงฟอสซิล การลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของภาคความร้อนเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ไฮโดรเจนจึงเป็นอีกทางออกหนึ่งที่นำไปสู่การใช้พลังงานสะอาด เนื่องจากไฮโดรเจนสามารถขนส่งผ่านโครงสร้างพื้นฐานของก๊าซธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือผลิตขึ้นบนพื้นที่จากพลังงานแสงอาทิตย์และลม เพื่อให้พลังงานความร้อนและความเย็นที่สะอาด หม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถสร้างความร้อนเพื่อใช้งานในอาคารต่างๆ และในด้านอุตสาหกรรม เตาเผาสามารถทำงานกับพลังงานไฮโดรเจน หรือเชื้อเพลิงที่แปลงสภาพแล้ว ข้อดี: การทำความร้อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งสามารถเป็นระบบกักเก็บพลังงานระยะยาว

ประเภทการใช้งานต่าง ๆ
ซ่อนรายละเอียด
เครื่องทำความร้อนให้กับบ้านที่อยู่อาศัยด้วยไฮโดรเจน

Rozenburg, เนเธอร์แลนด์

รายละเอียด