ประเภทการใช้งาน

เทคโนโลยีของเราถูกนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิต เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ เราไม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการใช้งาน การรวมระบบไฮโดรเจนกับการประยุกต์ใช้งานนี้ทำโดยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ผลิตก๊าซจากไฟฟ้า

มีเทนเป็นเชื้อเพลิงที่มีการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ดังนั้นจึงได้มีการลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้งานของก๊าซมีเทน การใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตไฮโดรเจนและนำไปรวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ที่กักเก็บจากชั้นบรรยากาศ) ช่วยให้สามารถผลิต CH4 หรือก๊าซมีเทนที่ผลิตจากจากพลังงานหมุนเวียน กระบวนการนี้เรียกว่า Power-to-Gas ถือว่ามีศักยภาพอย่างมากในการสร้างเชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นกลางเพื่อนำไปใช้ในภาคความร้อน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการคมนาคม ข้อดี: สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมของระบบก๊าซธรรมชาติ สามารถเป็นระบบกักเก็บพลังงานระยะยาวได้ ไฮโดรเจนสามารถนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ได้อีกมาก

ประเภทการใช้งานต่าง ๆ
ซ่อนรายละเอียด
การผลิตก๊าซมีเทนทดแทน

Queensland, ออสเตรเลีย

รายละเอียด