ประเภทการใช้งาน

เทคโนโลยีของเราถูกนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิต เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ เราไม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการใช้งาน การรวมระบบไฮโดรเจนกับการประยุกต์ใช้งานนี้ทำโดยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

การคมนาคมและขนส่ง

โครงสร้างพื้นฐานในการเติมไฮโดรเจนได้รับการพัฒนาในหลายๆ ประเทศสำหรับรถยนต์ รถบรรทุก รถไฟ เรือ และเครื่องบิน การเติมรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และอุณหภูมิที่เย็นจัดไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง การคมนาคมและภาคขนส่งนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการสร้างเศรษฐกิจไฮโดรเจน ระบบที่ได้มาตรฐานและสามารถปรับเพิ่มขนาดได้ช่วยให้สามารถผลิตไฮโดรเจน ณ สถานีเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ strong>ข้อดี: การผลิตไฮโดรเจน ณ สถานีเติมไฮโดรเจนช่วยให้มีเชื้อเพลิงได้ทุกที่ สามารถครอบคลุมความต้องการสถานีเติมน้ำมันขนาดเล็กหรือใหญ่ได้ทั้งหมด ไฮโดรเจนมีความหนาแน่นของพลังงานสูงมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาก

ประเภทการใช้งานต่าง ๆ
ซ่อนรายละเอียด
Hyperion Motors: ไฮเปอร์คาร์

Los Angeles, สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
เครื่องบินไฮโดรเจน

อังกฤษ

รายละเอียด
การเติมเซลล์เชื้อเพลิงโดรน

Liaocheng, จีน

รายละเอียด