ประเภทการใช้งาน

เทคโนโลยีของเราถูกนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิต เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ เราไม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการใช้งาน การรวมระบบไฮโดรเจนกับการประยุกต์ใช้งานนี้ทำโดยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ระบบการกักเก็บไฟฟ้า

ระบบพลังงานของโลกกำลังเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปใช้แหล่งพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์และลมที่ผลิตได้เกินความต้องการใช้สามารถนำไปเก็บไว้เพื่อนำไปใช้เป็นไฟฟ้าได้ในภายหลัง การเก็บพลังงานในรูปของไฮโดรเจนสามารถกักเก็บไว้เป็นเวลานานโดยไม่สูญเสียพลังงานและสามารถนำกลับมาเป็นไฟฟ้าเมื่อต้องการใช้ การใช้งาน: อิเล็กโทรไลเซอร์ของ Enapter เป็นเครื่องกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้ในหลายระดับ ทั้งบ้านอยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมต่างๆ และพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไฮโดรเจนยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับใช้กักเก็บพลังงานระยะยาวและเพื่อสำรองไฟฟ้า (เช่น ธุรกิจโทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ) ไฮโดรเจนสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับระบบ ไมโครกริดในชุมชนที่ห่างไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้า ข้อดี: ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า สามารถทำให้ระบบพลังงานเป็นอิสระพึ่งพาตัวเองได้ และเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงทำให้ค่าดำเนินการและค่าบำรุงรักษาต่ำ โดยรวมแล้ว เป็นระบบกักเก็บพลังงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

ประเภทการใช้งานต่าง ๆ
ซ่อนรายละเอียด
ระบบไมโครกริด Mafate

Mafate, เรอูนียง (จังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส)

รายละเอียด
การลดพีคไฟฟ้าด้วยไฮโดรเจน

Loire Acquitaine, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
การใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

Kyenjojo, ยูกันดา

รายละเอียด
Picea ที่อยู่อาศัยครบวงจร

Zusmarshausen, เยอรมนี

รายละเอียด
ระบบกักเก็บพลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

Münster, เยอรมนี

รายละเอียด
โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัย, บ้านผีเสื้อ

Chiang Mai, ประเทศไทย

รายละเอียด
การกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนเพื่อใช้ตามฤดูกาล

Col du Palet, The Alps, ฝรั่งเศส

รายละเอียด
สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

รายละเอียด