การใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

Kyenjojo, ยูกันดา

แสงสว่างใน Kyaburyezibwa , Mukiti และ Nyamicu ชุมชนเหล่านี้ในยูกันดาสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และปราศจากมลภาวะ ไฮโดรเจนผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตู้คอนแทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต Enapter อิเล็กโทรไลเซอร์นั้นติดตั้งอยู่กับระบบ Sunfold” ของ Tiger Power ซึ่งเป็นโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครบวงจร รวมทั้งมีระบบการกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ / ไฮโดรเจน) บ้านเรือนในชนบทพื้นที่ห่างไกล โรงเรียน และผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

อิเล็กโทรไลเซอร์ 2,000 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง 3 kWh
แผงโซล่าร์เซลล์ 4.7 kWp
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 2019
พันธมิตร / ผู้ติดตั้งระบบ Tiger Power, Rural Electrification Agency