การใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

Kyenjojo, ยูกันดา

แสงสว่างใน Kyaburyezibwa , Mukiti และ Nyamicu ชุมชนเหล่านี้ในยูกันดาสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และปราศจากมลภาวะ ไฮโดรเจนผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตู้คอนแทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต Enapter อิเล็กโทรไลเซอร์นั้นติดตั้งอยู่กับระบบ Sunfold” ของ Tiger Power ซึ่งเป็นโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครบวงจร รวมทั้งมีระบบการกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ / ไฮโดรเจน) บ้านเรือนในชนบทพื้นที่ห่างไกล โรงเรียน และผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอา

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

Electrolyser (AEM single-core) 4 x EL 2.1
Photovoltaic (PV) 4.7 kWp
Fuel cell 3 kW
Operational since 2019
Partner / Implementer Tiger Power, Rural Electrification Agency